ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Charakterystyka obszaru    Nadbużańskie Podlasie

Mianem tym określa się tereny położone po obu stronach rzeki Bug, tam, gdzie stykają się granice województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Jest to teren niezwykle atrakcyjny widokowo, a słabe zaludnienie regionu powoduje, że turysta wędrujący szlakami wzdłuż Bugu przez długie godziny może nie spotkać nikogo na swojej drodze, a za to rozkoszować się pięknymi krajobrazami i spokojem.


 

Jest lewym dopływem Narwi. Liczy sobie ponad 770 km (w Polsce 587 km). Jest to rzeka nieuregulowana, meandrująca, płynąca swoim naturalnym korytem pomiędzy stromo opadającymi ku niej brzegami. Najciekawszym fragmentem doliny rzeki jest podlaski przełom Bugu, chroniony od 1994 r. w formie Parku Krajobrazowego 'Podlaski Przełom Bugu'.


 

Nadbużańskie perełki

Nadbużańskie Podlasie, oprócz swoich niewątpliwych walorów krajobrazowych, jest jednocześnie terenem, na którym odnaleźć można starożytne ślady bytności i działalności człowieka, teren z niegdyś bardzo istotnymi miejscowościami, np. Drohiczynem - jednym z czterech miast koronacyjnych w Polse.