ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Charakterystyka obszaru    Dolina Biebrzy

Obszar ten obejmuje największy w Europie kompleks bagien i obszarów podmokłych o charakterze naturalnym, czyli nizinną zabagnioną dolinę rzeki Biebrzy wraz z leżącymi w jej zasięgu miejscowościami żyjącymi, dziś szczególnie, z dobrodziejstw rzeki. Dla wielu ornitologów z całego świata ten zakątek Polski stanowi Mekkę, a wszystkich tych, których oczarowała przyroda Doliny Biebrzy i Biebrzańskiego Parku Narodowego, i którzy tu wielokrotnie wracają zwykło się żartobliwie określać mianem "biebrzniętych".


 

Źródła tej rzeki znajdują sie w okolicach wschodniej granicy Polski, na południe od Nowego Dworu. Długość Biebrzy wynosi 164 km, a powierzchnia całej zlewni 7062 km kwadratowe. Biebrza jest rzeką typowo nizinną, tworzącą meandry i charakteryzującą się licznymi starorzeczami. Szerokość jej koryta waha się od kilku metrów w górnym, do kilkunastu w dolnym biegu rzeki. Głębokość Biebrzy to od 0,5 do kilku metrów. Wiosną rzeka występuje z brzegów i zalewa całe połacie łąk.