ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Informacja turystyczna

Suwalska Izba Rolniczo - Turystyczna

16-400 Suwałki, ul. Kościuszki 45, tel./fax 087 566 58 72, e-mail: agro@suwalki-turystyka.info.pl, www.suwalki-turystyka.info.pl

 

Stowarzyszenie Ziemia Sejneńska

Informacja Turystyczna 16-500 Sejny, ul. Wojska Polskiego 60 B, tel. 087 615 34 00 e-mail: biuro@ziemia-sejnienska.pl, www.ziemia-sejnienska.pl

 

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze Oddział w Suwałkach

Centrum Informacji Turystycznej w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. T. Kościuszki 37, tel. 087 566 59 61, tel./fax 087 566 79 47, e-mail: poczta@suwalki.pttk.pl, www.suwalki.pttk.pl

 

Biuro Promocji Powiatu Siemiatyckiego

17-300 Siemiatycze, ul. Leg.Piłsudskiego 3, tel. 085 655 58 56, 085 655 27 11 w. 302 e-mail: powiat@siemiatycze.pl

 

Urząd Miasta w Tykocinie

Punkt Informacji Turystycznej ul. Złota 2 16-080 Tykocin tel./fax.085/ 718 16 27 bia@gminypolskie.pl

 

Wigierski Park Narodowy

Centrum Informacji Turystycznej WPN Krzywe 82, 16-400 Suwałki, tel. 087/563 25 62, e-mail: wpn_bas@go2.pl http://www.wigry.win.pl/it/it.htm

 

Suwalski Park Krajobrazowy

Punkt Informacji Turystycznej Malesowizna -Turtul, 16-404 Jeleniewo, tel./fax.(087) 569 18 01, 569 18 02, e-mail: zarzad@spk.org.pl, http://www.spk.org.pl/info_turystyczne/index.htm

 

Narwiański Park Narodowy

Punkt Informacji Turystycznej Kurowo 10, 18-204 Kobylim-Borzymy, tel./fax (85) 718 14 17, (86) 476 48 11, (86) 476 48 12 e-mail: npn@npn.pl, www.npn.pl

 

Białowieski Park Narodowy

Punkt Informacji Turystycznej Park Pałacowy 1 17-230 Białowieża tel./fax. 085 6812901 infobpn@bpn.com.pl, www.bpn.com.pl

 

PTTK w Białowieży

Punkt Informacji Turystycznej ul. Kolejowa 17, 17-230 Białowieża, tel. (085) 681 22 95, tel./fax (085) 681 26 24, e-mail: PTTK@pttk.bialowieza.pl, www.pttk.bialowieza.pl