ZIELONE WROTA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

TURYSTYKA

Chrołowice 15, 17-312 Drohiczyn, tel. 85 655 71 60


 

Celem utworzenia szlaku była prezentacja walorów prawobrzeżnej doliny Biebrzy. Wędrówka tym szlakiem daje w okresie wiosennym możliwość obserwacji niespotykanych ilości ptactwa wodno-błotnego w okolicach Brzostowa i Chylin. Szlak posiada poza tym wybitne walory krajobrazowe i jest atrakcyjny przez cały rok.


 

Aleksandrowo (pow. sejneński)

Zabytkowa zagroda nr 26 z pocz. XX w: dom, drewn.,budynek inwentarski, stodoła, piwnica