ZIELONE WROTA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

TURYSTYKA

ul. Turystyczna 81, 16 – 300 Augustów, tel. 087 644 31 12, fax 087 644 36 64, marketing@hotel-delfin.com.pl, www.hotel-delfin.com.pl


 

Trasa szlaku prowadzi doliną środkowej Narwi, prezentując jej walory przyrodniczo -krajobrazowe i historyczno-kulturowe pogranicza Mazowsza i Podlasia. Znaczny odcinek szlaku /25 km/ wiedzie przez Narwiański Park Narodowy, a tym samym daje możliwość poznania tzw." polskiej Amazonii". Patron szlaku – Włodzimierz Puchalski był jednym z najwybitniejszych fotografów przyrody polskiej, uwieczniającym świat roślin i zwierząt dolin Narwi i Biebrzy. Ukuł pojęcie "bezkrwawe łowy"


 

http://www.muzeumlasu.pl/