ZIELONE WROTA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

TURYSTYKA

Czarna Wieś Kościelna, ul. Buczek1, 16-020 Czarna Białostocka, tel. 85 710 90 76


 

15 km, północno-wschodnia część woj. podlaskiego.


 

Bęćkowo (pow. grajewski)

Zespół dworski, XVII-XVIII: dwór i park, http://www.szlachta.org/beckowo.htm