ZIELONE WROTA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

TURYSTYKA

Kolonia Łazy, gm. Goniądz, pow. Mońki


 

SZLAK KAJAKOWY


 

Spichrz z 1 połowy XIX w.