ZIELONE WROTA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

TURYSTYKA

Masiewo I, gm. Narewka, pow. Hajnówka


 

15 km, północno-wschodnia część woj. podlaskiego.


 

Suraż - 'zaginione światy'

W tym najmniejszym mieście w Polsce /960 mieszkańców/ zlokalizowanych jest ponad 100 stanowisk archeologicznych. Znajdują się tu społeczne muzea, w których można zobaczyć eksponaty, ekspozycje oraz pokazy związane z historią. Podróż w czasie ułatwi też wizyta w "Nawii" - wczesnośredniowiecznej osadzie słowiańskiej prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Suraża i Okolic, www.suraz.org.pl