ZIELONE WROTA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

TURYSTYKA

Czarna Wieś Kościelna, ul. Sosnowa 2, 16-020 Czarna Białostocka, tel. 85 710 90 90


 

Trasa szlaku prowadzi doliną środkowej Narwi, prezentując jej walory przyrodniczo -krajobrazowe i historyczno-kulturowe pogranicza Mazowsza i Podlasia. Znaczny odcinek szlaku /25 km/ wiedzie przez Narwiański Park Narodowy, a tym samym daje możliwość poznania tzw." polskiej Amazonii". Patron szlaku – Włodzimierz Puchalski był jednym z najwybitniejszych fotografów przyrody polskiej, uwieczniającym świat roślin i zwierząt dolin Narwi i Biebrzy. Ukuł pojęcie "bezkrwawe łowy"


 

ul. Waryńskiego 24a 15 – 461 Białystok tel. 085/651 – 76 – 70