ZIELONE WROTA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

TURYSTYKA

Teremiski, gm. Białowieża, pow. Hajnówka


 

Wędrówka tym szlakiem pozwoli poznać historię i zabytki osadnictwa tatarskiego na północnym Podlasiu oraz miejsca, które chlubnie zapisały się w historii Powstania Styczniowego. Trasę można przejść w jeden dzień.


 

Zabytkowy park dworski z aleją dojazdową z 2 poł. XIX w.. W dworku z XX w. znajduje się Muzeum Kresowego Muzycznego Domu.