ZIELONE WROTA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE





TURYSTYKA

16-412 Stary Folwark 55, tel. 87 563 77 27, 87 566 59 61


 

65 km, północna część woj. podlaskiego.


 

Zespół kościoła parafialnego p.w. śś. Piotra i Pawła, 1901-1904, cmentarz przykościelny, zespół dworski obejmujący drewniany dwór z 1912 r oraz park z 2 poł. XIXw.