ZIELONE WROTA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

TURYSTYKA

Orzeszkowo, gm. Hajnówka, pow. Hajnówka


 

SZLAK KAJAKOWY


 

Becejły (pow. sejneński)

Kościół par. p.w. MB Częstochowskiej, 1927-1934, murowany, cmentarz par. rzym.-kat., http://www.dawna-suwalszczyzna.com.pl/index.php?dzial=suwalsz&m=15