ZIELONE WROTA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

TURYSTYKA

ul. Kolonia Prawa 3, 19-206 Rajgród , tel. (086) 272 18 58, tel. kom. 0698 622 531, e-mail: kalskimarek@wp.pl


 

Trasa szlaku łączy walory przyrodniczo-krajobrazowe z historyczno-kulturowymi, prowadząc przez dolinę środkowej Narwi, Narwiański Park Narodowy-historyczne  pogranicze Podlasia i Mazowsza. Umożliwia również poznanie miejsc związanych z postacią Zygmunta Glogera-wybitnego, podlaskiego historyka, archeologa, etnografa, krajoznawcy, jednego z założycieli i pierwszego prezesa Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, autora 'Encyklopedii Staropolskiej' - do dziś stanowiącej pdstawowe źródło wiedzy o tych stronach.


 

Buda Zawidugierska (pow. sejneński)

W miejscowości zobaczyć można zabytkowe zagrody z XIX/XX w. Zabytkowa szopa maneżowa w ruinie.