ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Bibliografia, materiały edukacyjne

Książka autorstwa Barbary Turowskiej. Książka przeznaczona jest dla dzieci w wieku 8 – 10 lat.


 

Agencja „TD” Wydawnictwo Turystyczne wprowadziło do sprzedaży nową publikację „Suwalszczyzna - mapa turystyczna 1:100 000”.


 

Najnowsza publikacja pt."Zwiększenie Udziału Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju".


 

Autorką książki jest Hanna Będkowska.


 

"Proekologiczny lobbing - akcja na rzecz energetyki odnawialnej". Pod tym hasłem ruszył z początkiem 2007 r. internetowy projekt "EkoLobby.pl".


 

W grudniu został wydany sto pięćdziesiąty numer "Dzikiego Życia".


 

Przy współpracy Białowieskiego Parku Narodowego i Oficyny Wydawniczej "Forest" został wydany album pod tytułem: "Park Narodowy w Puszczy Białowieskiej".


 

W listopadzie pojawił się drugi tom "Ptaków Polski" autorstwa Andrzeja Kruszewicza.


 

Ministerstwo Środowiska prowadzi witrynę edukacyjną dla dzieci. Kolorowa strona internetowa zawiera guizy, zagadki, puzzle, eko-zgadki i gry edukacyjne związane z ochroną przyrody i edukacją ekologiczną.


 

„Kropla drąży skałę, nie siłą lecz ciągłym spadaniem” Owidiusz Dolnośląska Fundacja ekorozwoju wydaje magazyn ekologiczny „Kropla” od 1995 roku. Pismo ukazywało się pierwotnie w naturalnym cyklu pór roku wiosna- lato- jesień - zima. Obecnie pismo ukazuje się w charakterze nieregularnika (jedno, dwa wydania w roku) w nakładzie ok. 3000 egz, w objętości 88 str A4, a także w poszerzonej wersji internetowej.