ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Prawo, ustawy, programy

"Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa." Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Rozdział II, Art. 86.)


 

Program ochrony środowiska na lata 2003-2006 sporządzony przez Zarząd Województwa Podlaskiego został uchwalony przez Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 27 czerwca 2003 r. - Uchwała Nr IX/81/0.


 

Ustawa o odpadach wprowadziła w życie obowiązek sporządzenia planów gospodarki odpadami, które powinny być podstawowym narzędziem służącym do uregulowania i uporządkowania działań władz lokalnych w zakresie gospodarki odpadami.


 

Konieczniość dostosowania prawodastwa polskiego do przepsiów obowiązujących w Unii Europejskiej spowodowała, iż w latach 2001-2002 do naszego obiegu prawnego weszły w życie zupełnie nowe regulacje dotyczace postępowanie z odpadami. Nowe przepisy, uchylające w zupełności obowiązujace do tej poty akty prawne z tego zakresu, zawarte zostały w kilku ustawach oraz kilkudziesięciu rozporządzeniach wykonawczych.


 

Powstał w odpowiedzi na potrzebę oczyszczenia kraju z azbestu oraz wyrobów zawierających azbest. Jego zadaniem jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających azbest. Przyjęty przez Radę Ministrów w maju 2002 roku.