ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

Prawo, ustawy, programy

"Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa." Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Rozdział II, Art. 86.)


 

Program ochrony środowiska na lata 2003-2006 sporządzony przez Zarząd Województwa Podlaskiego został uchwalony przez Sejmik Województwa Podlaskiego w dniu 27 czerwca 2003 r. - Uchwała Nr IX/81/0.