ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Administracja rządowa    Główny Konserwator Przyrody i inne organy związane z ochroną przyrody

Kompetencje oganów związanych z ochroną przyrody określa głównie ustawa o ochronie przyrody. Przyznaje ona pewne kompetencje nie tylko organom administracji takim jak minister środowiska, wojewoda, starosta czy wójt, burmistrz, prezyden miasta lecz również innym organom, którymi są m.in. dyrektorzy parków krajobrazowych i narodowych.


 

Ustawa o ochronie przyrody nadaje Głównemu Konseratorowi Przyrody status analogiczny jak Głównemu Geologowi Kraju. Oznacz to, że Minister Środowiska wykonuje zadania administracji rządowej w zakresie ochrony przyrody przy pomocy Głównego Konseratora Przyrody, będącego sekretarzem stanu lub podsekretarzem stanu w urzędzie obsługujacym tego ministra.