ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Administracja rządowa    Minister Środowiska, Rada Ministrów i inni ministrowie

Zadania związane z ochroną środowiska, a w szczególności wykorzystaniem zasobów środowiska, nie przynależą wyłącznie do kompetencji ministra środowiska lecz również innych ministrów funkcjonująych w naszym kraju. Kompetencje te zapisane są, podobnie jak w przypadku ministra środowiska, w głownych ustawach składających się na system prawa ochrony środowiska, a w szczególnosci w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.


 

Obok ministra środowiska istotne dla ochrony środowiska, kompetencje, określone m.in. ustawą Prawo ochrony środowiska, ustawą o odpadach, ustawą o ochronie przyrody oraz ustawą Prawo wodne czy Prawo geologiczne i górnicze - posiada Rada Ministrów i sam Prezes Rady Ministórw.


 

Ministerstwo środowiska jest urzędem administracji rządowej powołanym do obsługi Ministra Środowiska na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska ( Dz. U. Nr 91, poz. 1017 ). Status ministerstwa określa zarządzenie Nr 23 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie nadania statusu Ministerstwu Środowiska (MP. Nr 22, poz. 215).


 

Naczelnym organem ochrony środowiska w Polsce jest obecnie Minister Środowiska.