ZIELONE WROTA

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

OCHRONA ŚRODOWISKA

Prowadzenie badań jakości środowiska oraz obserwacji i oceny jego stanu należy do zadań Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.


 

Wykaz gatunków dziko występujących grzybów na terenie województwa podlaskiego objętych ochroną, zakazy obowiązujące względem tych gatunków.


 

KAZAR