ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Obszary Chronione Natura 2000    Obszary Specjalnej Ochrony (OSO)

Obszar obejmuje kompleks leśny Puszczy Augustowskiej, leżący na pograniczu Równiny Augustowskiej i Kotliny Biebrzańskiej. Obszar ten pokrywają urozmaicone drzewostany (ok. 90% powierzchni), które w wielu fragmentach zachowały naturalny charakter.


 

Obszar leśy na granicy pomiędzy krainą Wielkich Jezior Mazurskich a Niziną Mazurską. Główne rzeki to Krutynia i Pisa. Zawiera wiele jezior. W północno-zachodniej części obszaru znajduje się największe polskie jezioro - Jez. Śniardwy (1 097 km2). Występują głównie lasy iglaste z dominującą sosną.


 

Obszar obejmuje polską część Puszczy w granicach takich samych jak SOO Puszcza Białowieska. Dużej mozaikowości i różnorodności siedlisk odpowiada wysoki stopień różnorodności biologicznej. Znaczny udział starodrzewów warunkuje przetrwanie wielu leśnym gatunkom ptaków wymagających do życia dojrzałych drzewostanów naturalnych.


 

Obszar obejmuje Puszczę Knyszyńską - dość silnie rozczłonkowany kompleks leśny, którego wiele fragmentów zachowało jeszcze naturalny charakter. Walorem puszczy są liczne źródliska oraz czyste strumienie i rzeczki. Różnorodność siedlisk warunkuje bogatą ornitofauną tego terenu.