ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Obszary Chronione Natura 2000    Specjalne Obszary Ochrony (SOO)

Obszar obejmuje jezioro Wigry wraz z całym zespołem jezior go otaczających. Znajdują się tu liczne małe jeziorka dystroficzne, zwane sucharami. W obręb obszaru włączone są również pobliskie lasy, stanowiące północną część Puszczy Augustowskiej, a także fragment doliny Czarnej Hańczy i tereny rolnicze.


 

Obszar obejmuje teren Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Stanowi unikatowy przykład młodego krajobrazu polodowcowego. Mozaika łąk, pól, lasów, bagien ,jezior i rzek, tworzy ogromną różnorodność siedlisk, warunkującą bogactwo florystyczne i faunistyczne terenu.