ZIELONE WROTA

KRYTERIA WYŚWIETLANIA ARTYKUŁÓW

  Obszary Chronione Natura 2000    Specjalne Obszary Ochrony (SOO)

Obszar obejmuje polską część Puszczy Białowieskiej w granicach zwartego kompleksu leśnego. Dużej mozaikowości i różnorodności siedlisk odpowiada wysoki stopień różnorodności biologicznej oraz duży udział starodrzewów i drzewostanów naturalnych. To najmniej przekształcony przez człowieka kompleks lasu niżowego w Europie.


 

Obszar obejmuje jezioro Wigry wraz z całym zespołem jezior go otaczających. Znajdują się tu liczne małe jeziorka dystroficzne, zwane sucharami. W obręb obszaru włączone są również pobliskie lasy, stanowiące północną część Puszczy Augustowskiej, a także fragment doliny Czarnej Hańczy i tereny rolnicze.