ZIELONE WROTA

MAPA PRZYRODNICZAPRZYRODA

Województwo podlaskie zajmuje obszar nieco ponad 20 000 km kw. - jest szóstym pod względem wielkości w Polsce. Wyróżnia się na tle kraju naturalnymi walorami przyrodniczymi. Świadczy o tym wysoki stopień lesistości – 29,2 proc., znaczny udział użytków zielonych – 19,8 proc., terenów bagiennych – 3,0 proc., oraz wód – 3,0 proc. Oznacza to, że ponad połowa powierzchni województwa ma przyrodę niewiele zmienioną przez człowieka. Zachowały się tutaj duże kompleksy leśne – Puszcze: Białowieska, Knyszyńska, Augustowska i Kurpiowska – z dobrze zachowanymi drzewostanami, zabagniona dolina Narwi z silnie rozbudowanym systemem koryt rzecznych, malownicza dolina Bugu, najbardziej naturalne w Europie Środkowej Bagna Biebrzańskie, malowniczy, polodowcowy krajobraz północnej Suwalszczyzny.


 

Park obejmujący swym zasięgiem kilkadziesiąt malowniczych jezior rozrzuconych wśród lasów, łąk i pól. Największe jezioro - Wigry o krętych brzegach, licznych zatoczkach i wyspach, przyciąga corocznie rzesze turystów. Największą osobliwością Parku są jednak suchary - śródleśne małe jeziorka dystroficzne, o brunatnej wodzie i brzegach obrośniętych korzuchami mchów oraz inną roślinnością torfowiskową. Park to królestwo licznie występujących tu bobrów.


 

Wykaz gatunków dziko występujących grzybów i porostów na terenie województwa podlaskiego objętych ochroną.


 AKTUALNOŚCI Z PARKÓW