ZIELONE WROTA

Stowarzyszenie Uroczysko

Supraśl, ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl, telef. (085) 7412105, e-mail: uroczysko@uroczysko.pl, www.uroczysko.pl


Fragmenty Manifestu Programowego Stowarzyszenia

 

My, twórcy spotkań artystyczno-przyrodniczych pn. Uroczysko - skupieni wokół znaczenia tego słowa, słowa łączącego w sposób nieuchwytny moc ducha i materię ze wspólnotą tworzenia - pragniemy:

  •  zapraszać corocznie twórców, artystów, działaczy kultury i sztuki na spotkania połączone z prezentacją ich dorobku artystycznego i naukowego;
  • prezentować własny dorobek i warsztat artystyczny, a szczególnie tych dziedzin, które dla nas stanowią przedmiot pasji życiowej, zawód, czy pożyteczne hobby;
  • otoczyć opieką środowisko przyrodnicze, które w sposób szczególny wywiera tu niezatarte piętno na działaniach ludzi, ich twórczości oraz nabywaniu sił i utraconego zdrowia;
  • dążyć do kultywowania tradycji, przy jednoczesnym rozwijaniu współczesnych nurtów artystycznych i prezentować ich najważniejsze dokonania w mieście, regionie i kraju;
  • nawiązać do wielowiekowego dorobku cywilizacyjnego tego miejsca i rozwijać go w duchu wartości kultury europejskiej;
  • włączyć do naszych działań całą społeczność miasta, jej samorząd i władze, instytucje i organizacje, mając za cel wspólnotę działań na rzecz rozwoju i przyszłości tego miejsca.