ZIELONE WROTA

29.07.2006

Azyl dla dzikich zwierząt

Lato to okres dorastania zwierząt, które przyszły na świat wiosną. Nauka samodzielności często kończy się dla nich niepowodzeniem. Łatwo w tym czasie spotkać potrzebujące naszej pomocy ptasie podloty czy młode ssaki, które zostały potrącone przez samochód, zranione przez psy lub są wyraźnie osłabione czy narażone na inne niebezpieczeństwo. Ale jak zapewnić naszej ,znajdzie’ fachową opiekę? Na szczęście powstał na Podlasiu ośrodek, który przyjmuje właśnie takich ‘pacjentów’.


Ośrodek Rehabilitacji Ptactwa i Zwierzyny Chronionej znajduję się około 25 km na północny-wschód od Suwałk, w Mikołajówce. Dokładny adres to: Mikołajówka 8,  16-411 Szypliszki, telefon: 087 - 568 10 10. Założycielem ‘szpitala i sanatorium’ dla zwierząt chronionych jest Pan Franciszek Januszewicz. Ośrodek nie posiada własnego transportu, dlatego ranne zwierzę należy dostarczyć osobiście lub poprosić o pomoc służby takie jak np. straż pożarna.

 

Osierocony lisek

 


Przetrzymywanie dzikich zwierząt nawet w celu udzielenia im pomocy ‘na własną rękę’ nie jest zgodne z prawem. Cieszy zatem fakt powstania legalnego Ośrodka Rehabilitacji, w którym zwierzęta będą miały naprawdę fachową opiekę. Szkoda, że takiego azylu dla zwierząt nie ma jeszcze w okolicach Białegostoku. Ranne ptaki i ssaki trafiają tu najczęściej do białostockiego Akcentu Zoo (tel. 0-85 664 22 55).


27.10.2010

Projekt "Naturalne tynkowanie i wzornictwo - Naural Plastering and Finishing" ma na celu opracowanie modelu szkoleniowego w zakresie tynkowania naturalnego i wzornictwa dla beneficjentów: osób niepełnosprawnych (wiek 16-64) i osób powyżej 50 roku życia pozostających bez zatrudnienia z woj. wielkopolskiego.


 

22.02.2010

Realizacja: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych; Dofinansowanie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie; Obszar: cały kraj; Okres: sierpień 2009 - styczeń 2011.