ZIELONE WROTA

Biebrzański Klub Przyrodników

Suchowola, ul. Augustowska 2, 16-150 Suchowola, telef. (085) 7124010, e-mail: biebrza.mat@interia.pl, www.bkp.losuchowola.edu.pl


Biebrzański Klub Przyrodników powołany został z inicjatywy Pracowni Architektury Żywej, decyzją Związku Komunalnego "Biebrza". Jego członkami są uczniowie Gimnazjum i Zespołu Szkół w Suchowoli. Celem utworzenia BKP było zaangażowanie młodzieży do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz uczestniczenie w edukacji przyrodniczej, by uwrażliwiać ich na piękno przyrody. Młodzież uczestnicząca w pracach BKP odkrywa tajemnice natury, aktywnie uczestniczy w jej ochronie i monitoringu. Dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego FOŚiGW, Gminy Suchowola, Sokólskiego Funduszu Lokalnego, Funduszu Partnerstwo dla Środowiska, Związku Komunalnego "Biebrza", Pracowni Architektury Żywej, realizujemy projekty z dziedziny ekologii i edukacji przyrodniczej.