ZIELONE WROTA

Szlak konny Puszczy Augustowskiej

Szlak Konny Puszczy Augustowskiej stanowi ciąg dróg i ścieżek o łącznej długości 246 km, przeznaczonych do jazdy konnej.


 

 

Tam gdzie pozwalają na to warunki terenowe dopuszcza się również ruch pojazdów zaprzęgowych.

 

Szlak zaczyna się od leśniczówki Grzędy przez Orzechówkę, Tajenko, Śluzę Sosnowo dalej biegnie przez nadleśnictwa: Białobrzegi, Augustów, Płaska, Szczebra, Suwałki do Wigierskiego Parku Narodowego.

 

Główną przesłanką powstania szlaku było stworzenie warunku prawnego do poruszania się koni wierzchowych po terenach Lasów Państwowych Biebrzańskiego oraz Wigierskiego Parku Narodowego, a w dalszej kolejności wybór tras stwarzających bezpieczne warunki dla ludzi i koni. Równocześnie zadbano o to, aby tereny objęte szlakiem były atrakcyjne krajobrazowo, przyrodniczo a w wielu przypadkach również upamiętnione historycznie. Kilka leśniczówek oraz gospodarstw agroturystycznych przyjęło na siebie rolę stanic.