ZIELONE WROTA

Szlak religii

5 dniowy szlak samochodowy, rozpoczynający się na południu województwa nad Bugiem, a kończący na północy w Suwalskim Parku Krajobrazowym.


DROHICZYN – Grabarka – Hajnówka – Białowieża – Tykocin – Krypno – Białystok – Święta Woda – Krynki – Bohoniki – RóżanyStok – Studzieniczna – Wigry – WODZIŁKI


Prowadzi przez różnorodne etnicznie i wyznaniowo tereny wschodniego Podlasia i Suwalszczyzny. Na trasie świątynie katolickie, prawosławne, staroobrzędowców, muzułmanów i żydowskie dokumentujące zmienność losów tych ziem.