ZIELONE WROTA

Szlak Nadnarwiański

Jest to szlak łączący Białystok z Narwiańskim Parkiem Narodowym. Trasa przebiega przez urokliwe miejscowości i oraz wspaniałe punkty widokowe na dolinę rzeki Narew.


 

 

Przebieg szlaku:

Białystok – Niewodnica – Trypucie – Zawady – Topilec – Izbiszcze – Kruszewo - Pańki.

 

Region: Dolina Narwi

Kolor: żółty

Długość: 30 km

 

Przebieg szlaku i atrakcje krajoznawcze na trasie


Szlak rozpoczyna się na białostockim osiedlu Nowe Miasto i wiedzie początkowo przez lasy otaczające od południa Białystok. W miejscowości Horodnianka do zobaczenia jest zabytkowe założenie parkowo-dworskie z końca XIX w. Po przekroczeniu rzeki Horodnianka przecinamy czerwony Szlak Pamięci Narodowej, następnie trasa biegnie na południe i skręca do Niewodnicy Koryckiej - jednego z dawnych zaścianków drobnoszlacheckich o wspólnym pierwszym członie nazwy - Niewodnica.  

W Niewodnicy Kościelnej można odwiedzić sanktuarium Św. Antoniego, a latem wybrać się na odpust ku czci tego świętego.

 

Przez Topole (stadnina koni) szlak wiedzie do miejscowości Trypucie, gdzie przekracza linię kolei warszawsko-petersburskiej wybudowanej w 1862 r. Stamtąd biegnie przez Zawady do Topilca, gdzie znajduje się zabytkowa cerkiew p.w. św. Mikołaja, cmentarz przycerkiewny, a także cmentarz poległych w I wojnie światowej. W Topilcu nie lada atrakcją, szczególnie dla wędkarzy, jest też duży kompleks stawów rybnych.

 

Z Topilca szlak podąża wzdłuż granicy Narwiańskiego Park Narodowego do miejscowośc Izbiszcze. Po drodze punkt widokowy na Narew. Mijając uroczysko Horoniec z cmentarzem katolickim i kaplicą z 1986 r. docieramy do Śliwna - jednego z ośrodków dóbr rodu Orsettich w XVII w. Drugim było Waniewo położone po drugiej stronie rozlewisk Narwi. W Śliwnie znajdował się w tym czasie dwór. Dziś zobaczyć tam można ruiny kościoła filialnegoz 1938 r.

 

Ze Śliwna szlak wiedzie do Kruszewa - wsi znanej już w XV w., a założonej przez Kruszewskich, posiadającej herb i słynącej wpisanymi na Listę Produktów Tradycyjnych ogórkami herbowymi. We wsi stoi XVIII-wieczna kapliczka oraz szkoła z 1927 r., wybudowana w stylu dworku staropolskiego. We wsi również ruiny wiatraka holenderskiego z 1936 r. Jednak największą atrakcją jest panorama rzeki Narew oglądana z przyczółka tzw."zerwanego mostu" w Kruszewie. Po drugiej stronie rzeki w kierunku północnym znajduje się także wyjątkowy obiekt - tzw. "Reduta Koziołek", będąca XVII -wiecznym bastionem obronnym. Według opinii historyków wojskowości jest to jedyny tego typu obiekt zabytkowy dawnej polskiej sztuki fortyfikacji ziemnej. Na "Koziołku" znajduje sie stanowisko chronionego irysa syberyjskiego.

 

 

Widok na Narew z przyczółka
zerwanego mostu w Kruszewie

Reduta "Koziołek"

 

 

 

 

 

 

Wracamy na szlak żółty i kierujemy się do ostatniej miejscowości na nim - wsi Pańki z zabudową głównie drewnianą, z cmentarzyskiem średniowiecznym i świetlicą, która w 1998 r. została pokryta interesującymi freskami przez Niemca - Martina Krämera.