ZIELONE WROTA

P.H.U. EKOPROM

P.H.U EKOPROM Daniel Karbowski 

P.H.U EKOPROM Daniel Karbowski

 


Wyszyńskiego 2 (D.H. LIDER) lokal 48
15-888 Białystok
tel: 505 238 048, 512- 086 -437
e-mail: ekoprom@tlen.pl , biuro@ekoprom.com.pl
www.ekoprom.com.pl

 


 

P. H. U. Ekoprom zajmuje się sprzedażą oraz montażem przydomowych oczyszczalni ścieków. Głównie są to oczyszczalnie z drenażem rozsączającym oraz małe oczyszczalnie biologiczno-mechaniczne oparte na metodzie osadu czynnego. Współpracujemy wyłącznie z najlepszymi producentami urządzeń. Specjalizujemy się wyłącznie w wykonawstwie przydomowych oczyszczalni ścieków. Dzięki temu posiadamy najświeższe informacje w tym zakresie i najwyższe umiejętności w tej dziedzinie.
Spytaj w swojej gminie o dofinansowania Przydomowych oczyszczalni ścieków (niektóre gminy dopłacają mieszkańcom do 50% kosztów inwestycji). Preferencyjny kredyt z BOŚ 3%. Działamy na terenie województwa podlaskiego.

 

Oferta:


- oczyszczalnie z drenażem rozsączającym

 

Technologia drenażowa oparta jest na dwuetapowym oczyszczaniu w zbiorniku i tzw. drenażu rozsączającym. Zbiornik (osadnik gnilny) służy do odseparowania i wyklarowania ścieków w procesie fermentacji, w wyniku którego związki organiczne zawarte w osadach ulegają mineralizacji. Na wylocie zbiornika uzyskuje się ciecz na tyle oczyszczoną by móc ją odprowadzić do gruntu. Wprowadzenie do gruntu realizowane jest poprzez układ nitek drenażowych z odpowiednim wypełnieniem. Wypełnienie w systemach drenażowych stanowią materiały takie jak: żwir ( frakcja 10-32mm), keramzyt, pakiety W-BOX i inne. Na wypełnieniu następuje ostateczny, tlenowy proces oczyszczania gwarantujący dalszy rozkład związków organicznych. W efekcie go gruntu przenika oczyszczona zgodnie z normami woda pościelowa.
Jest to najprostszy i stosunkowo najtańszy sposób neutralizacji ścieków.
Użycie go obwarowane jest licznymi warunkami:

  • poziom wód gruntowych powinien wynosić mniej niż 2m ppt.
  • podłoże powinno być przepuszczalne,
  • powierzchnia jaką zajmuje poletko drenażowe dla 5 osobowej rodziny powinna mieć około 50m2; dzięki zastosowaniu pakietów W-BOX powierzchnia ta ulega znacznemu zmniejszeniu.
  • wymagane stosowanie preparatów biologicznych (koszt podstawowy około 50 zł rocznie)
  • wywóz nadmiaru osadów z osadnika gnilnego średnio co 2 lata.

Realna cena kompletu urządzeń dla 5 osobowej rodziny wynosi około 3000 - 4500 w zależności od producenta.
Znacznym kosztem przy budowie tego typu oczyszczalni są roboty ziemne oraz zakup dodatkowych materiałów takich jak: żwir 16-32, cement, piasek itp. Jeśli projekt uwzględnia wykonanie filtru piaskowo-żwirowego należy dokupić specjalną folię i doliczyć koszty związane z wymianą gruntu rodzimego na materiał żwirowo-piaskowy.

Wykonanie oczyszczalni w technologii drenażu dla 5 osobowej rodziny waha się w granicach 7000 -13000zł w zależności od projektu i firmy instalatorskiej.

 

- oczyszczalnie biologiczno-mechaniczne oparte na metodzie osadu czynnego

 

Technologia biologiczno-mechaniczna oparta na metodzie niskoobciążonego osadu czynnego lub metodach mieszanych. Technologia proponowana przez Cenrtoplast Sp Z o.o. wykorzystuje naturalne procesy biologiczne zachodzące etapowo w naprzemiennym tlenowym i beztlenowym środowisku. W wyniku, którego następuje całkowite biologiczne oczyszczenie ścieków. System STÄHLERMATIC^® (STM), oferowany przez firmę Aquamatic Sp. z o.o., opiera się na urządzeniu napowietrzającym. Łączy zalety złóż biologicznych i konwencjonalnych systemów osadu czynnego.
Technologia ta możliwa są do zastosowania na działkach małych o nieprzepuszczalnym gruncie.

Koszt zakupu urządzeń dla 5 osobowej rodziny waha się w zależności od producenta 8 500 - 13 800zł

Koszt wykonania przydomowej oczyszczalni (dla 5 osobowej rodziny) opartej na tego typu urządzeniach oscyluje w granicach 9000 -15 000 zł.  Koszt zużywanej energii elektrycznej wynosi około 100 zł rocznie. Oczyszczalnie te nie wymagają stosowania biopreparatów.