ZIELONE WROTA

Lista Produktów Tradycyjnych

Na mocy Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz.68), Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi Listę Produktów Tradycyjnych. Utworzenie tej listy ma na celu promocję oraz upowszechnianie informacji o produktach wytwarzanych tradycyjnymi, historycznie ugruntowanymi metodami. Wpisane produkty podzielone są na następujące kategorie: sery i inne produkty mleczne, mięso świeże oraz produkty mięsne, przetwory rybołówstwa (w tym ryby), orzechy, nasiona, zboża, warzywa i owoce (przetworzone i nie), wyroby piekarnicze i cukiernicze, oleje i tłuszcze (masło, margaryna, itp.), miody, gotowe dania i potrawy, napoje (alkoholowe i bezalkoholowe), inne produkty.


Czytaj więcej ...