ZIELONE WROTA

Nadnarwiańskie wydmy

Niewiele osób wie o tym, że piaszczyste wydmy to nie tylko atrakcja wybrzeża morskiego, ale również nizinnych dolin rzecznych. Można sie o tym przekonać na ścieżce turystycznej „Nadnarwiańskie wydmy” w Gminie Rutki.


Nieopodal po-PGR-owskiej wsi Grądy Woniecko Lokalna Organizacja Turystyczna "Brama na Bagna" ustawiła 6 tablic prezentujących w pigułce walory przyrodnicze doliny Narwi i okolicznych piaszczystych wydm, notabene posiadających status zabytku klasy zerowej jako siedliska człowieka z epoki kamienia łupanego. Wśród rozległych piaskowych pagórków łatwo znaleźć pozostałości po łupaniu krzemiennych narzędzi i kręgi wypalonego węgla drzewnego sprzed kilku tysięcy lat!

 

 

 

Kolorowe tablice wytyczają kilkusetmetrową trasę na której obserwować można charakterystyczne dla Narwi gatunki flory i fauny. Nadrzeczne wydmy i ich okolice to dobry okres do obserwacji ptaków bagiennych wiosną (bataliony, rycyki, kuliki wielkie, żurawie, czaple i inne) oraz drapieżnych jesienią (bieliki, myszołowy, błotniaki, sokoły, sowy błotne i inne). Uważny obserwator wyposażony w lornetkę wypatrzy szybujący nad lasem lub wydmami co najmniej jeden z tych gatunków. Warto zachować czujność jadąc na wydmy samochodem po asfaltowej drodze Sulin-Grądy Woniecko – Rutki, gdyż tuż przy drodze, wypatrują żeru ogromne bieliki i myszołowy, stojąc majestatycznie na przydrożnych drzewach lub drewnianych słupach, na których też chętnie gniazda budują bociany.


Pierwsza tablica traktuje  o wpływie człowieka na ekosystem doliny rzecznej. Druga omawia dzieje, mieszkańców i zagrożenia wydm. Na kolejnych zaprezentowana została tematyka lasu – jego funkcji, struktury, mieszkańców, w tym w szczególności zamieszkujących śródleśne mokradła płazów, którym poświecona została kolejna tablica. Na skraju lasu – świetnym punkcie do obserwacji drapieżników – przedstawiono te gatunki, które właśnie tu można spotkać. Ostatnia tablica wymienia i omawia pozostałe grupy ptaków zamieszkujących doliny rzeczne i nawiązuje do zasad rolnictwa ekologicznego.

 

Zobacz 1 tablicę - KLIKNIJ ABY WYŚWIETLIĆ

Zobacz 2 tablicę - KLIKNIJ ABY WYŚWIETLIĆ

Zobacz 3 tablicę - KLIKNIJ ABY WYŚWIETLIĆ

Zobacz 4 tablicę - KLIKNIJ ABY WYŚWIETLIĆ

Zobacz 5 tablicę - KLIKNIJ ABY WYŚWIETLIĆ

Zobacz 6 tablicę - KLIKNIJ ABY WYŚWIETLIĆ


Wycieczka nad Narew między Wizną i Grądami Woniecko to również dobra okazja do odwiedzenia obszaru objętego Europejską Siecią NATURA 2000.


Basen Wizny, nazywany inaczej  Bagnem Wizna, to naturalne przedłużenie Kotliny Biebrzańskiej w kierunku południowym. W jego centralnym punkcie, na ostańcu wysoczyzny, powstała niegdyś miejscowość Grądy Woniecko – wzorcowe Państwowe Gospodarstwo Rolne (PGR Wizna), chluba socjalistycznej gospodarki. Wokół rozpościerają się duże przestrzenie łąk, kiedyś torfowisk niskich z rzadkimi gatunkami flory, dziś zmeliorowanych, lecz wciąż stanowiących cenną ostoję ptaków, dla których przyjeżdżają tu ornitolodzy z całego świata. Od północy przepływa rzeka Narew, która ze swoją doliną stanowi jedną z nielicznych w Polsce naturalnych dolin dużych rzek nizinnych.

 

Zobacz jak dojechać - kliknij na zdjęcie aby powiekszyć.


Ścieżka edukacyjna powstała w ramach projektów „Edukacja ekologiczna na obszarze „Brama na Bagna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Środki Przejściowe PL2005/017-488.01.01.01 oraz „Edukacja – naturalnie!” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.