ZIELONE WROTA

Sidra

Polodowcowe wzniesienia, piękne krajobrazy, naturalny bieg rzeki Sidry (doływu Biebrzy) - to niewątpliwe atuty oddalonej o 60 kilometrów od Białegostoku gminy Sidra. Występujące na tym obszarze niepowtarzalne widoki, cisza i spokój są naturalnymi czynnikami sprzyjającymi rozwojowi turystyki. Ze wszystkich stron otaczają Sidrę porośnięte lasami wzniesienia. Tereny te posiadają specyficzny mikrokilmat.


Walory przyrodnicze:
Rzeka Sidra – Sidra jest niewielką rzeką o nieuregulowanych brzegach przepływających przez tereny rolnicze, łąki i pastwiska, na których wypasane jest bydło. Rzeka ta jest dużym i ważnym dopływem Biebrzy.

 

Walory kulturowe:


Bierniki
• Kapliczka murowana - z początku XX wieku.


Bierwicha
• Głaz z krzyżem - z 1655 roku, znajduje się on nad strumieniem, a upamiętnia inkursję moskiewską w czasie potopu z napisem: „Moskal Litwę splądrował, złamawszy mir wieczny”.


Jacowlany
• Kapliczka murowana - z początku XX wieku.


Jurasze
• Kapliczka murowana - z początku XX wieku.


Krzysztoforowo
• Pozostałości zespołu dworskiego - z 1939 r.


Majewo Kościelne
• Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Kazimierza - wybudowany w latach 1907-1919.


Makowlany
• Pozostałości zespołu dworskiego - z 1915 r.


Potrubowszczyzna
• Pozostałości zespołu dworskiego -  z 1879 r.


Siderka
• Cerkiew grekokatolicka - klasycystyczna z 1825 roku, od 1918 roku zmieniona na Kościół p.w. Opatrzności Bożej.
• Zespół dworski - pozostałości po dawnym dworze, budynki gospodarcze oraz resztki XIX-wiecznego parku.
• Młyn wodny - zbudowany w drugiej połowie XIX wieku.
• Domy - zabudowa drewniana z XIX wieku.


Sidra
• Kościół p.w. Św. Trójcy - zbudowany w 1705 r., rozbudowany w latach 80-tych XVIII wieku. Budowla murowana wykonana w stylu barokowym i klasycystycznym.
• Zbór Kalwiński - z połowy XVI wieku, zabezpieczony w 1975 r.
• Układ urbanistyczny - rozplanowanie miejscowości z XVI-XIX wieku.
• Budynki gospodarcze i mieszkalne - zabudowa z końca XIX i początków XX wieku.
• Młyn wodny - ruiny kamiennego młyna z 1890 roku.
• Pałac Wołłowiczów - pozostałości pałacu, znajduje się on w sąsiedztwie szkoły.


Słomianka
• Kapliczka murowana - z lat 30-tych XX wieku.


Zalesie
• Kościół p.w. Matki Bożej Pocieszenia - zbudowany w latach 1604 - 1623 z inicjatywy Pawła Wołłowicza, przebudowany w 1858 r.
• Układ urbanistyczny - z prostokątnym rynkiem, dowodzącym, że miejscowości nadano niegdyś prawa miejskie.

Więcej informacji na stronie:
http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=2&id_powiatu=11&id_gminy=80

 

Historia:
Bogata historia Sidry sięga XVI wieku. Przywileje osadnicze okolicznym mieszkańcom nadawała królowa Bona i król Zygmunt August. Z dziejami miejscowości związany był ród Wołłowiczów, którego członkowie pełnili w XVI wieku ważne funkcje na obszarze Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Więcej informacji na stronie: http://www.sokolka-powiat.pl/gm_sidra.html


Infrastruktura turystyczna:


Noclegi i wyżywienie:
• OŚRODEK AGROTURYSTYCZNY "U WIECHA" Wiesław Januszkiewicz Milenkowce- Zalesie koło Kuźnicy Białostockiej tel: (085) 749-43-69, tel: 600 052 018, więcej informacji na: www.uwiecha.prv.pl


Szlaki turystyczne:
• Mościcha - Szostaki - Grzebienie - Jaczno.
• Siderka - Grzebienie - Jaczno - Wielki Staw - Rogożynek - Lipsk - Kamienna Nowa.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=3&id_powiatu=11&id_gminy=80

 

Dojazd:
Mapa dojazdu znajduje się na stronie: http://www.zumi.pl/namapie.html?qt=SIDRA&Submit=Szukaj&long=23.4036992&lat=53.5286912&type=1&scale=8


Adres Urzędu Gminy:
16-124 Sidra, Rynek 5
tel./fax. 085 721 16 30
e-mail: ug_sidra@zetobi.com.pl


Strona internetowa:
http://www.sokolka-powiat.pl/gm_sidra.html
http://www.sidra.bho.pl/index.html