ZIELONE WROTA

Nowy Dwór

Część gminy Nowy Dwór leży bezpośrednio w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Nowy Dwór graniczy z gminami: Dąbrowa Białostocka, Sidra, Kuźnica, Lipsk, zaś jej wschodni odcinek stanowi granica państwa z Republiką Białoruś. Głównym źródłem utrzymania miejscowej ludności jest rolnictwo. Ze względu na brak przemysłu oraz występującą na tym obszarze tradycyjną kulturę rolną, teren gminy nadaje się znakomicie do produkcji ekologicznie zdrowej żywności.


Walory przyrodnicze:
Biebrzański Park Narodowy - Jest on największym i najlepiej zachowanym w Europie kompleksem torfowisk niskich z unikalną różnorodnością gatunkową roślin i zwierząt oraz doskonale zachowanych ekosystemów
Więcej informacji na temat BPN na stronie: http://www.biebrza.org.pl/

 

Walory kulturowe:
Bobra Wielka
• Park dworski - o kompozycji krajobrazowej. Obok niego zbudowano również XIX-wieczny drewniany dwór, który został przeniesiony do Białostockiego Muzeum Wsi w Osowiczach.
• Młyn - budowla drewniana z przełomu XIX/XX wieku.
Nowy Dwór
• Kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela - z XVI wieku, wielokrotnie przebudowywany, obecny kształt przybrał w XIX wieku.
• Układ urbanistyczny - zabytkowy układ przestrzenny z XVI wieku, oparty na prostokątnej sieci ulic.
• Domy - zabudowa drewniana z XIX wieku i początków XX wieku.
• Cerkiew p. w. Św. Mikołaja - pochodząca z lat 20-tych XX wieku.
• Obiekty cmentarza grzebalnego - kaplica grobowa rodziny Eynarowiczów z 1856 r.
• Wiatrak holenderski - drewniany, z 1932 r.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=2&id_powiatu=11&id_gminy=79

 

Historia:
Nowy Dwór powstał w XVI wieku jako dwór hospodarski w wyniku kolonizacji puszczy między Biebrzą a Brzozową. Początkowo zwano go Białym Dworem, albo Nowym Miasteczkiem. W 1504 r. król Aleksander Jagiellończyk ufundował tu kościół pw. Jana Chrzciciela. Zadaniem tej miejscowości była obsługa skolonizowanej Puszczy Nowodworskiej.
Więcej informacji na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Dw%C3%B3r_%28powiat_sok%C3%B3lski%29

 

Sławni ludzie: brak informacji


Atrakcje gminy: brak informacji


Infrastruktura turystyczna:

 

Szlaki turystyczne:
• Szlak wzdłuż Biebrzy - Goniądz - Nowy Dwór - Lipsk.
Więcej informacji na stronie: http://www.klimatypodlasia.pl/informacje.php?id_kategorii=3&id_powiatu=11&id_gminy=79

 

Infrastruktura paraturystyczna: brak informacji

 

Dojazd:
Mapa dojazdu znajduje się na stronie: http://www.zumi.pl/namapie.html?qt=nowy+dw%F3r&Submit=Szukaj&long=23.475296&lat=53.635008&type=1&scale=7

 

Adres Urzędu Gminy:
Plac Rynkowy 21
16-205 Nowy Dwór
telefon: 085 722 60 32
e-mail: ugnd@poczta.onet.pl

 

Strona internetowa:
http://www.sokolka-powiat.pl/gm_nowydwor.html