ZIELONE WROTA

Scenariusze zajęć edukacyjnych Wigierskiego Parku Narodowego

Wigierski Park Narodowy przedstawia zbiór scenariuszy zajęć z zakresu edukacji ekologicznej. Pomysł wydania pojawił się w wyniku wieloletniej współpracy pracowników dydaktycznych Wigierskiego Parku Narodowego z lokalnymi szkołami. Propozycje tematów i sposób ich realizacji mogą być pomocne początkującym nauczycielom, mniej doświadczonym dydaktykom, leśnikom i innym osobom zajmującym się edukacją i wychowaniem młodych ludzi. Zaproponowane scenariusze mogą być przydatne w pracy dydaktycznej, jak również mogą stać się inspiracją do tworzenia własnych, jeszcze lepszych i pomysłowych zajęć, lekcji w terenie.


Przykładowe scenariusze:

Scenariusz: Walory przyrodnicze Wigierskiego Parku Narodowego

Scenariusz: Czy ktoś mnie polubi? Jestem płazem

Scenariusz: Tropem bobrów

Scenariusz: Moja wiedza przyrodnicza

 

Więcej scenariuszy na stronie: http://www.wigry.win.pl/scenariusze/index.htm

 

Zapraszamy!