ZIELONE WROTA

Rzeka Biebrza

Źródła tej rzeki znajdują sie w okolicach wschodniej granicy Polski, na południe od Nowego Dworu. Długość Biebrzy wynosi 164 km, a powierzchnia całej zlewni 7062 km kwadratowe. Biebrza jest rzeką typowo nizinną, tworzącą meandry i charakteryzującą się licznymi starorzeczami. Szerokość jej koryta waha się od kilku metrów w górnym, do kilkunastu w dolnym biegu rzeki. Głębokość Biebrzy to od 0,5 do kilku metrów. Wiosną rzeka występuje z brzegów i zalewa całe połacie łąk.


Prawobrzeżne dopływy Biebrzy to:

Niedźwiedzica, Lebiedzianka, Netta i Kanał Augustowski, Kopytkówka, Ełk i Jegrznia, Dybła, Klimaszewnica i Wissa.

Lewobrzeżne dopływy Biebrzy:

Nurka, Sidra, Kamienna, Brzozówka, Krzeczówka, Biebła i Kosódka.

 

Dzięki dwu naturalnym przewężeniom rzeka Biebrza dzieli się na trzy baseny.

Basen północny jest kotlinowatym zastoiskiem o wysokich brzegach.  Ma przeciętną szerokość kilku kilometrów, a długość ponad 30 km. Jest regionem rolniczo - hodowlanym, o niewielkiej ilości lasów (jedynie w okol. Trzyrzeczek i klin Puszczy Knyszyńskiej).

Basen środkowy, gdzie kotlina wyraźnie się rozszerza w płaski bagienny obszar rozciągający się od Kępy Sztabińskiej do okolic Osowca.

Basen południowy to przede wszystkim liczne wilgotne torfowiska z mnóstwem starorzeczy. Zachodnie brzegi basenu są dosyć wysokie i strome, natomiast wschodnie raczej płaskie. Nad bagnami górują tutaj liczne grądy. Tutaj też, wśród trudno dostępnych bagien, znajdują się największe kompleksy olsów.