ZIELONE WROTA

rezerwat DĘBOWE GÓRY

Powołany w celu zachowania w stanie naturalnym zespołu świetlistej dąbrowy z dębem bezszypułkowym, stanowiącej istotną wartość ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych. Położony jest 6 km na południe od Łomży, na północnym skraju Czerwonego Boru.


Powierzchnia (ha): 99,62

 

Rok utworzenia: 2001

 

Powstały na podstawie aktu:
Nr 8/01 Wojewody Podlaskiego z dnia 30.03.2001r. (Dz. Urz. W.P. Nr 8, poz. 148)

 

Cel ochrony:
Zachowanie w stanie naturalnym zespołu świetlistej dąbrowy z dębem bezszypułkowym - zespołu rzadko spotykanego nie tylko w województwie ale nawet w Polsce.

 

Opis:
Typ rezerwatu: leśny.

Rezerwat odznacza się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu. Najwięcej powierzchni zajmuje świetlista dąbrowa z dużym udziałem dębu bezszypułkowego. Drzewostan jest młody - ok. 50 letni ale naturalnego pochodznia. W runie lasu występuje wiele rzadkich roślin np.: gorysz siny, miodunka wąskolistna, pięciornik biały, dziurawiec skąpolistny, miodownik melisowaty, oman wierzbolistny, lilia złotogłów, gnieźnik leśny, orlik pospolity, naparstnica zwyczajna. Inne typy lasu, który występuje w rezerwacie to sosnowo - dębowy bór mieszany.

 

Gmina, do której należy obiekt:
Zambrów