ZIELONE WROTA

Dolina Biebrzy

Obszar ten obejmuje największy w Europie kompleks bagien i obszarów podmokłych o charakterze naturalnym, czyli nizinną zabagnioną dolinę rzeki Biebrzy wraz z leżącymi w jej zasięgu miejscowościami żyjącymi, dziś szczególnie, z dobrodziejstw rzeki. Dla wielu ornitologów z całego świata ten zakątek Polski stanowi Mekkę, a wszystkich tych, których oczarowała przyroda Doliny Biebrzy i Biebrzańskiego Parku Narodowego, i którzy tu wielokrotnie wracają zwykło się żartobliwie określać mianem "biebrzniętych".


Najcenniejsza część doliny Biebrzy chroniona jest w formie Biebrzańskiego Parku Narodowego, będącego obszarowo największym parkiem narodowym w Polsce. Teren parku to przede wszystkim ogromne przestrzenie podmokłych łąk, szuwarów i wierzbowych zarośli, ale także zróznicowane lasy, a wśród nich bory bagienne i olsy. Za bogactwem krajobrazu idzie bogactwo flory i fauny, w tym szczególnie dla ornitologów ważnej awifauny.

 

Bagna Biebrzańskie znajdują się pod wpływem klimatu kontynentalnego z oddziaływaniem klimatu borealnego, czyli północnego. Dlatego region ten jest jednym z chłodniejszych w Polsce. Występują tu długie zimy, stosunkowo krótkie przedwiośnia i ciepłe, lecz krótkie lata.

 

Dolina Biebrzy to także dobrze rozwinięta sieć kwater agroturystycznych, stanowiących dla mieszkańców tego obszaru coraz ważniejsze źródło utrzymania. Właściciele kwater zajmują się także organizowaniem spływów kajakowych lub na tratwach, co zainteresować może szczególnie fotografów lub osoby łaknące ciszy, spokoju i pragnące obserwować bogactwo przyrodnicze biebrzańskich bagien.

 

Miejscowości Lipsk, Sztabin, Goniądz, Wizna, Grajewo i Rajgród dynamicznie rozwijają się jako centra turystyki w Dolinie Biebrzy. Oferują oprócz kwater agroturystycznych także inne rodzaje miejsc noclegowych, często połączone z możliwością organizowania konferencji.

 

Starorzecze Biebrzy w okolicach Burzyna

Panorama na basen środkowy Biebrzy
z Góry Wilczej