ZIELONE WROTA

Północna Białostocczyzna

Centralna część województwa, sięgająca na północy granicy Doliny Biebrzy, obejmująca Wysoczyznę Białostocką, Wzgórza Sokólskie, Puszczę Knyszyńską, Dolinę Górnej Narwi wraz z Narwiańskim Parkiem Narodowym oraz miasto Białystok. Podział ten pokrywa się w dużej mierze z obszarem powiatu białostockiego. Teren ten może się poszczycić swoją niepowtarzalną specyfiką unikalnych walorów przyrodniczych i mieszanki kulturowej wielu wyznań i narodów.


Wysoczyzna Białostocka - region zajmujacy powierzchnię około 3560 km2. Jej krajobraz jest zróżnicowany, jednak powstał w wyniku działającego tu kilkakrotnie lodowca, a zatem występują w nim wzgórza morenowe oraz kemy, przekraczające niekiedy 200 m n.p.m. (np. Góra Św. Jana w Puszczy Knyszyńskiej), a także rozległe powierzchnie sandrowe, na których rośnie las przeważnie sosnowy.

 

Wzgórza Sokólskie - region leżący wzdłuż wschodniej granicy Polski, od Lipska na północy, do Krynek na południu. Powierzchnia tego terenu została ukształtowana podczas najstarszego stadium ostatniego zlodowacenia. Kraina objęta jest ochroną jako Obszar Chronionego Krajobrazu.

 

Białystok – stolica województwa to dla turysty przede wszystkim zabytki historii – Pałac Branickich,  miejsce urodzenia twórcy uniwersalnego języka esperanto – Ludwika Zamenhofa i cerkwie prawosławne. To również miejsce przez wielu kojarzone z tzw. śledzikowaniem – miękką wymową mieszkańców tego terenu, sympatycznym wyróżnikiem specyfiki regionalnej takiej jak gwara góralska na południu polski, niestety odchodząca w przeszłość ku zmartwieniu językoznawców i turystów szukających niepowtarzalnych klimatów. 

Białystok to główny węzeł komunikacyjny – stąd prowadzą drogi na baśniową Suwalszczyznę, bezkresne puszcze, bagienne doliny Narwi i Biebrzy.

Wytyczonych jest tu wiele szlaków turystycznych pieszych, rowerowych i kajakowych.

Tutaj w biurze Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej  można kupić przewodniki, mapy, wyroby regionalnego rękodzielnictwa i pamiątki oraz zasięgnąć dodatkowych informacji.

 

Północna Białostocczyzna jest miejscem przenikania kultur, narodowości, religii – Polacy, Tatarzy, Żydzi, Białorusini, Niemcy zostawili tutaj ślady swojej obecności, zakończonej kataklizmem II wojny światowej.

 

Synagoga w Tykocinie

Pałac Buchholtza w Supraślu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiele z tych śladów można oglądać w muzeach zlokalizowanych głównie w Białymstoku (Muzeum Podlaskie, Muzeum Historyczne, Muzeum Rzeźby im. A. Karnego), ale również w innych ośrodkach północnej Białostocczyzny (Muzeum Ziemi Sokólskiej, Muzeum w Tykocinie, Muzeum Ikon w Supraślu, Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy).

Miasteczka takie jak Supraśl, Tykocin, Choroszcz, Zabłudów, Suraż,Gródek posiadają zabytkowe układy urbanistyczne w niezmienionej formie od czasów ich powstania w średniowieczu. Supraśl posiada oprócz tego status uzdrowiska ze względu na pokłady leczniczych borowin oraz specyficzny klimat.

Drewniane wiejskie kościoły, kolorowe cerkwie, zapomniane kirchy i synagogi, dwa z czterech istniejących w Polsce meczetów w Kruszynianach i Bohonikach, przydrożne krzyże i kapliczki tworzą niepowtarzalny klimat małych miasteczek i sielskich wsi, których próżno by szukać gdzieś indziej.

 

Cerkiew Św. Ducha w Białymstoku

Drewniany meczet w Kruszynianach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradycje podtrzymują wierni dawnym rzemiosłom garncarze, kowale, rzeźbiarze i inni twórcy ludowi, u których można kupić ich wyroby, a czasami nauczyć się i poznać tajniki starych metod wytwarzania niezbędnych do życia przedmiotów. Słuzyć ma temu opracowany przez Dział Etnografii Muzeum Podlaskiego Szlak Rękodzieła Ludowego prowadzący przez wsie Puszczy Knyszyńskiej o tradycjach rękodzielniczych.


Wreszcie Północna Białostocczyzna to najlepiej w Polsce i Europie zachowana przyroda – przede wszystkim Dolina Narwi oraz Puszcza Knyszyńska – tereny oferujące wiele szlaków turystycznych i atrakcji dla osób szukających zarówno adrenaliny, jak i świętego spokoju.


Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej z siedzibą w Supraślu z licznymi rezerwatami przyrody to największy park krajobrazowy w Polsce.  Znajduje się w nim bardzo ciekawe Arboretum w Kopnej Górze oraz Rezerwat Krzemianka, gdzie badania archeologiczne, prowadzone przez Muzeum w Warszawie pozwoliły dokonać odkrycia kopalń krzemienia sprzed 3000 lat.

 

Puszcza Knyszyńska zimą

 

Narwiański Park Narodowy nazywany bywa "polską Amazonią" ze względu na bagienno-rozlewiskowy charakter rzeki Narew, która na tym odcinku jest rzeką anastomozującą, czyli płynącą wieloma korytami jednocześnie. Park jest środowiskiem życia dla wielu unikalnych gatunków ptaków wodno-błotnych.

 

Łodzie pychówki na rzece Kurówce
w Narwiańskim Parku Narodowym

 

Ciekawe oferty proponują gospodarstwa agroturystyczne: jazdę konną,koncerty plenerowe, turnusy ornitologiczne, spływy kajakowe, przejazdywozami, bryczkami i łódkami pychówkami oraz potrawy kuchni regionalnej.

 

Więcej informacji:

http://www.powiatbialostocki.pl