ZIELONE WROTA

Publikacja: Od kartacza do sękacza

Podlaski Urząd Marszałkowski wspiera wytwórców żywności, zachęcając ich do starań o otrzymanie certyfikatu czy też udziału w różnorodnych konkursach. Jednym z nich był projekt „Promocja turystyczna regionu przygranicznego z wykorzystaniem tradycyjnych potraw kulinarnych”. W jego efekcie wydana została publikacja „Od kartacza do sękacza. Wędrówki kulinarne po Podlasiu” (wraz z płytą CD).


Więcej o publikacji ...