ZIELONE WROTA

Tradycyjna kuchnia podlaska

Szczególnym zainteresowaniem wśród turystów odwiedzających województwo podlaskie cieszy się regionalna, tradycyjna kuchnia. Nic dziwnego, gdyż kuchnia ta, bazująca na przepisach przodków i kultywująca dawne tradycje, jest 'swojska' i smaczna, choć, jak twierdzą niektórzy, nieco tłusta i 'ciężka'. Jej specyfika wiąże się przede wszystkim z rodzajem stosowanych produktów (a są to przeważnie rodzime warzywa - z królem ziemniakiem na czele, świeże produkty mleczne i mięsa) oraz z tradycją ich przyrządzania (wynikającą z mieszanki kultur i narodowości zamieszkujących Podlasie). Wytwarzanie regionalnych przysmaków daje możliwość zarobku rolnikom i przyczynia sie do rozwoju obszarów wiejskich. Wspomaga także działania zmierzające do zachowania dziedzictwa kulturowego wsi. Zapraszamy na Podlasie - do krainy różnorodnych smaków!