ZIELONE WROTA

OCK Jeziora Rajgrodzkie

Niewielki - 3 930 ha - obszar obejmujący fragment Pojezierza Ełckiego z Jeziorem Dręstwo, ciągiem lasów i terenami rolnymi o urozmaiconej rzeźbie terenu. Od zachodu styka się z OCK Pojezierze Rajgrodzkie a od południa z OCK Dolina Biebrzy. Pomimo małej powierzchni posiada dużo wysokich walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i wypoczynkowych.


Chociaż Obszar ten nazywa się OCK Jeziora Rajgrodzkie nie dotyczy bezpośrednio kompleksu Jezior Rajgrodzkich (lub jak kto woli - Jez. Rajgrodzkiego złożonego z 4 rynien jeziornych) lecz dotyczy Jez. Dręstwo i kilku mniejszych jezior w pobliżu Rajgrodu. Obszar ciągnie się południkowo przebiegającym pasem (kilkukilometrowej szerokości) od Jez. Dręstwo do miejscowości Rzeszki i Nowe Rudki. Administracyjnie leży w powiecie augustowskim, na terenie gmin: Bargłów Kościelny i Augustów. Obszar jest przedzielony niemal na dwie równe połowy przez trasę 61 Warszawa - Augustów.

 

Jez. Dręstwo z zachodniego brzegu
Jedna z zatoczek jez. Dręstwo (brzeg zach.)
Lasy nad jez. Dręstwo od południa
Miejsce biwakowe nad jez. Dręstwo

 

Na północ od szosy w granicach obszaru znalazł się ciąg lasów poprzecinanych licznymi rzeczkami, niewielkimi bagienkami i oczkami wodnymi (największe dwa oczka wodne znajdują się przy miejscowościach Rzeszki i Kukowo). Taka mozaikowatość środowiska  wpływa na znaczne  bogactwo w nim świata roślin, grzybów i zwierząt. Rzeźba terenu jest silnie urozmaicona - na tych terenach zatrzymało się niegdyś czoło ostatniego zlodowacenia - stąd rzeźba młodoglacjalna, charakterystyczna dla Suwalszczyzny.

 

Jez. Dręstwo, brzeg wschodni
Jez. Dręstwo - widok z brzegu wschodniego

 

 

W architekturze wiejskiej dominują budynki murowane. Zagrody i gospodarstwa coraz bardziej zmieniają swój wygląd na bardziej współczesne. Gdzieniegdzie pozostały pojedyncze obiekty zabytkowe, a przy drogach stare krzyże. Coraz więcej też pojawia się siedlisk użytkowanych wyłącznie rekreacyjnie.

 

 

Stary sad
Jedno z gospodarstw
Jegrznia w Woźnawsi
Krajobraz rolniczy (pole tytoniu)
Przyrożny krzyż
Krzyż na rozdrożu

 

 

Na południe od drogi 61 Obszar nie chroni żadnych lasów lecz obejmuje przede wszystkim duże Jezioro Dręstwo i mniejsze Jezioro Kroszewo. Wokół znajdują się pola, łąki, pastwiska i pięknie zachowane stare sady - ogólnie rzecz biorąc -tereny użytkowane rolniczo. 

Przez Jez. Dręstwo przepływa rzeka Jegrznia (prawy dopływ Biebrzy) wypływająca z pobliskiego Jeziora Rajgrodzkiego. Jezioro Dręstwo ma powierzchnię 527 ha i jest jeziorem typu rynnowego - o wydłużonym kształcie (na 7km), głębokim (25m) i o ciekawej linii brzegowej. Głęboczki i pagórki podwodne są nieliczne. Brzegi łagodnie schodzą do wody i najczęściej są skąpo porośnięte roślinnością. Na jeziorze znajduje się kilka małych wysepek porośniętych  drzewami i otoczonych gęstym szuwarem trzcin. Miejsca te są bezpieczną ostoją dla ptaków wodnych. Gatunki ryb, które stwierdzono w jeziorze to m. in.: szczupak, sieja, leszcz, płoć, sielawa, węgorz, krąp, okoń, karaś, lin, okleja, wzdręga.

Jezioro Dręstwo jest obok Jez. Rajgrodzkiego najbardziej atrakcyjnym zbiornikiem rekreacyjnym w tej okolicy. Znajdują się tu dogodne drogi dojazdowe i dobrze wyposażone ośrodki wypoczynkowe. Jedna z atrakcji to również pobliski Biebrzański Park Narodowy, a ściślej - Uroczyska Grzędy i Czerwone Bagno.

(Piotr Tałałaj)

 

Jez. Dręstwo z brzegu wschodniego
Jez. Dręstwo -widoczna jedna z wysp

 

 

Mapa obszaru: