ZIELONE WROTA

Zwierzęta chronione województwa podlaskiego

Wykaz gatunków zwierząt dziko występujących na terenie województwa podlaskiego, objętych ochroną, według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 roku.


 


 

Gatunki dziko występujących zwierząt województwa podlaskiego objętych ochroną ścisłą:

 

 

Pijawki (Hirudinea)
Pijawka lekarska - Hirudo medicinalis


Owady (Insecta)

 

Ważki (Odonata)
Iglica mała Nehalennia speciosa
Straszka północna Sympecma paedisca
Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia

Żagnica torfowcowa Aeshna subarctica
Żagnica zielona Aeshna viridis

 

Chrząszcze (Coleoptera)

Biegacz Carabus cancellatus
Biegacz Carabus arcensis
Biegacz Carabus clatratus
Biegacz Carabus convexus
Biegacz Carabus coriaceus
Biegacz Carabus granulatus
Biegacz Carabus hortensis
Biegacz Carabus intricatus
Biegacz Carabus menetriesi
Biegacz Carabus nemoralis
Biegacz Carabus nitens
Biegacz fioletowy Carabus violaceus
Biegacz gładki Carabus glabratus
Bogatek wspaniały Buprestis splendens
Borodziej próchnik Ergates faber
Ciołek matowy Dorcus parallelipipedus
Gracz borowy Tragosoma depsarium
Jelonek rogacz Lucanus cervus
Kałużnica czarna Hydrophilus aterrimus
Kałużnica czarnozielona Hydrophilus piceus
Kozioróg dębosz Cerambyx cedro
Kreślinek nizinny Graphoderus bilineatus
Pływak szerokobrzeżek Dytiscus latissimus
Poraj Dicerca moesta
Pysznik dębowy Eurythyrea quercus
Pysznik jodłowy Eurythyrea austriaca
Rozmiazg kolweński Pytho kolwensis
Sprężyk rdzawy Plater ferrugineus
Średzinka Mesosa myops

Tęcznik Calosoma inquisitor
Tęcznik liszkarz Calosoma sycophanta
Wynurt Ceruchus chrysomelinus
Zgniotek cynobrowy Cucujus cinnaberinus
Zgniotek szkarłatny Cucujus haematodes
Zmorsznik białowieski Stictoleptura variicornis

 

Motyle (Lepidoptera)
Czerwończyk fioletek Lycaena helle
Czerwończyk nieparek Lycaena dispar
Dostojka akwilonaris Boloria aquilonaris
Dostojka eunomia Boloria eunomia
Modraszek arion Maculinea arion
Modraszek eroides Polyommatus eroides
Niepylak mnemozyna Parnassius mnemosyne
Paź żeglarz Iphiclides podalirius
Postojak wiesiołkowiec Proserpinus proserpina
Przeplatka aurinia Euphydryas aurinia
Przeplatka maturna Euphydryas maturna
Skalnik alcyona Hipparchia alcyone

Skalnik arktyczny Oeneis jutta

Strzępotek edypus Coenonympha oedippus
Strzępotek hero Coenonympha hero
Strzępotek soplaczek Coenonympha tullia
Szlaczkoń szaftaniec Colias myrmidone
Szlaczkoń torfowiec Colias palaeno
Wstęgówka bagienka Catocala pacta

 

Błonkoskrzydłe (Hymenoptera)
Mrówka łąkowa Formica pratensis
Mrówka pniakowa Formica truncorum
Porobnica włochatka Anthophora plumipes
Rozróżka chabrowa Tetralonia dentata
Trzmiel wielkooki Bombus confusus
Trzmiel wąskopaskowy Bombus cryptarum
Trzmiel ozdobny Bombus distinguendus
Trzmiel ogrodowy Bombus hortorum
Trzmiel zmienny Bombus humilis
Trzmiel drzewny Bombus hypnorum
Trzmiel tajgowy Bombus jonellus
Trzmiel gajowy Bombus lucorum
Trzmiel wielki Bombus magnus
Trzmiel żółty Bombus muscorum
Trzmiel leśny Bombus pratorum
Trzmiel rudy Bombus pascuorum
Trzmiel rdzawoodwłokowy Bombus pomorum
Trzmiel rudonogi Bombus ruderarius
Trzmiel czarnopaskowy Bombus schrencki


Ślimaki (Gastropoda)
Błotniarka otułka Myxas glutinosa
Poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana
Poczwarówka zmienna Vertigo genesii
Poczwarówka zwężona Vertigo angustior
Zatoczek łamliwy Anisus vorticulus


Małże (Bivalvia)
Szczeżuja wielka Anodonta cygnea


Krągłouste (Cyclostomata)
Minóg rzeczny Lampetra fluviatilis
Minóg strumieniowy Lampetra planeri
Minóg ukraiński Eudontomyzon mariae


Ryby (Pisces)
Głowacz pręgopłetwy Cottus poecilopus
Koza Cobitis taenia
Piekielnica Alburnoides bipunctatus
Piskorz Misgurnus fossilis
Różanka Rhodeus sericeus
Śliz Nemachilus barbatulus


Płazy (Amphibia)

Grzebiuszka ziemna Pelobates fuscus
Kumak nizinny Bombina bombina
Ropucha paskówka Bufo calamita
Ropucha szara Bufo bufo
Ropucha zielona Bufo viridis
Rzekotka drzewna Hyla arborea
Traszka grzebieniasta Triturus cristatus
Traszka zwyczajna Triturus vulgaris
Żaba jeziorkowa Rana lessonae
Żaba moczarowa Rana arvalis
Żaba śmieszka Rana ridibunda
Żaba trwana Rana temporaria
Żaba wodna Rana esculenta


Gady (Reptiłia)
Gniewosz plamisty Coronela austriaca
Jaszczurka zwinka Lacerta agillis
Jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara
Padalec zwyczajny Anguis fragilis
Zaskroniec zwyczajny Natrix natrix
Żmija zygzakowata Vipera berus
Żółw błotny Emys orbicularis

 

Ptaki (Aves)

Batalion Philomachus pugnax 
Bączek Ixobrychus minutus 
Bekasik Lymnocryptes minimus 
Białorzytka Oenanthe oenanthe
Białozór Falco rusticolus 
Biegus zmienny Calidris alpina 
Bielik Haliaeetus albicilla
Błotniak łąkowy Circus pygargus
Błotniak stawowy Circus aeruginosus
Błotniak zbożowy Circus cyaneus
Bocian biały Ciconia ciconia 
Bocian czarny Ciconia nigra 
Brzegówka Riparia riparia
Brzęczka Locustella luscinioides
Cierniówka Sylvia communis
Cietrzew Tetrao tetrix 
Cyranka Anas querquedula
Czajka Vanellus vanellus 
Czapla biała Egretta alba 
Czapla purpurowa Ardea purpurea 
Czeczotka Carduelis flammea 
Czeczotka tundrowa Carduelis hornemanni
Czyż Carduelis spinus 
Derkacz Crex crex 
Drozd ciemny Zoothera sibirica
Drozd śpiewak Turdus philomelos
Droździk Turdus iliacus
Drzemlik Falco columbarius 
Dubelt Gallinago media 
Dudek Upupa epops
Dymówka Hirundo rustica
Dzierzba czarnoczelna Lanius minor
Dzięcioł białogrzbiety D. leucotos
Dzięcioł czarny Dryocopos martius
Dzięcioł duży Dendrocopos major
Dzięcioł średni Dendrocopos medius
Dzięcioł trójpalczasty D. tridactylus
Dzięcioł zielonosiwy Picus canus
Dzięcioł zielony Picus viridis
Dzięciołek Dendrocopos minor
Dziwonia Carpodacus erythrinus 
Dzwoniec Carduelis chloris 
Gadożer Circaetus gallicus
Gągoł Bucephala clangula

Gąsiorek Lanius collurio 
Geś krótkodzioba  Anser brachyrhynchus 
Gęś mała Anser erythropus 
Gil Pyrrhula pyrrhula 
Głuszec Tetrao urogallus 
Górniczek Eremofila alpestris
Grubodziób Coccothraustes coccothraustes 
Jastrząb Accipiter gentilis
Jemiołuszka Bombycilla garrulus
Jer Fringilla montifringilla 
Jerzyk Apus apus
Kania czarna Milvus migrans
Kania ruda Milvus milvus
Kawka Corvus monedula 
Kobczyk Falco vespertinus 
Kobuz Falco subbuteo 
Kopciuszek Phoenicurus ochruros
Kos Turdus merula
Kowalik Sitta europaea 
Krakwa Anas strepera
Kraska Coracias garrulus
Krogulec Accipiter nisus
Kropiatka Porzana porzana 
Krwawodziób Tringa totanus 
Krzyżodziób świerkowy Loxia curvirostra
Kszyk Gallinago gallinago 
Kukułka Cuculus canorus

Kulczyk Serinus serinus 
Kulik wielki Numenius arquata 
Kwiczoł Turdus pilaris
Lelek Caprimulgus europaeus
Łozówka Acrocephalus palustris
Łuskowiec Pinicola enucleator 
Makolągwa Carduelis cannabina 
Mazurek Passer montanus 
Mewa mała Larus minutus 
Mewa pospolita Larus canus 
Mewa siodlata Larus marinus 
Mewa żółtonoga Larus fuscus 
Muchołówka białoszyja Ficedula albicollis
Muchołówka mała Ficedula parva
Muchołówka szara Muscicapa striata
Muchołówka żałobna Ficedula hypoleuca 
Mysikrólik Regulus regulus
Myszołów Buteo buteo
Myszołów włochaty Buteo lagopus 
Nur czarnoszyi Gavia arctica 
Nur rdzawoszyi Gavia stellata 
Nurogęś Mergus merganser
Ohar Tadorna tadorna 
Oknówka Delichon urbica
Orlik grubodzioby Aquila clanga 
Orlik krzykliwy Aquila pomarina 
Ortolan Emberiza hortulana 
Orzechówka Nucifraga caryocatactes 
Orzeł przedni Aquila chrysaetos 
Orzełek włochaty Hieraaetus pennatus 
Ostrygojad Haematopus ostralegus 
Paszkot Turdus viscivorus
Pełzacz leśny Certhia familiaris 
Pełzacz ogrodowy Certhia brachydactyla 
Perkoz dwuczuby Podiceps cristatus 
Perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena 
Perkoz rogaty Podiceps auritus 
Perkozek Tachybaptus ruficollis 
Piecuszek Phylloscopus trochilus
Piegża Sylvia curruca
Pierwiosnek Phylloscopus collybita
Pleszka Phoenicurus phoenicurus
Pliszka siwa Motacilla alba
Pliszka żółta Motacilla flava
Płaskonos Anas clypeata
Płomykówka Tyto alba
Podróżniczek Luscinia svecica
Pokląskwa Saxicola rubetra
Pokrzewka czarnołbista Sylvia atricapilla
Pokrzewka jarzębata Sylvia nisoria
Pokrzewka ogrodowa Sylvia borin
Pokrzywnica Prunella modularis
Poświerka Calcarius lapponicus 
Potrzeszcz Miliaria calandra 
Potrzos Emberiza schoeniclus 
Pójdźka Athene noctua
Przepiórka Coturnix coturnix 
Puchacz Bubo bubo
Pustułka Falco tinnunculus 
Puszczyk Strix aluco
Puszczyk mszarny Strix nebulosa
Puszczyk uralski Strix uralensis
Raniuszek Aegithalos caudatus 
Remiz Remiz pendulinus 
Rokitniczka Acrocephalus schoenobaenus
Rożeniec Anas acuta
Rudzik Erithacus rubecula
Rybitwa białoczelna Sterna albifrons  
Rybitwa białoskrzydła Chlidonias leucopterus 
Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus 
Rybitwa czarna Chlidonias niger 
Rybitwa popielata Sterna paradisaea 
Rybitwa wielkodzioba Sterna caspia 
Rybitwa zwyczajna Sterna hirundo 
Rybołów Pandion haliaetus 
Rycyk Limosa limosa 
Rzepołuch Carduelis flavirostris 
Samotnik Tringa ochropus 
Sierpówka Streptopelia decaocto
Sieweczka obrożna Charadrius hiaticula 
Sieweczka rzeczna Charadrius dubius 
Siewka złota Pluvialis apricaria 
Siewnica Pluvialis squatarola

Sikora bogatka Parus major 
Sikora czarnogłówka Parus montanus 
Sikora czubatka Parus cristatus 
Sikora modraszka Parus cearuleus 
Sikora sosnówka Parus ater 
Sikora uboga Parus palustris 
Siniak Columba oenas
Skowronek borowy Lullula arborea
Skowronek polny Alauda arvensis
Słowik szary Luscinia luscinia
Sokół wędrowny Falco peregrinus 
Sowa błotna Asio flammeus

Sowa jarzębata Surnia ulula
Sowa uszata Asio otus
Sowa śnieżna Nyctea scandiaca
Sójka Garrulus glandarius 
Sóweczka Glaucidium passerinum
Srokosz Lanius excubitor 
Strumieniówka Locustella fluviatilis
Strzyżyk Troglodytes troglodytes
Świstun Anas penelope
Świstunka Phylloscopus sibilatrix
Szczygieł Carduelis carduelis 
Szlachar Mergus serrator
Szpak Sturnus vulgaris 
Śmieszka Larus ridibundus 
Śnieguła Plectrophenax nivalis 
Świergotek drzewny Anthus trivialis
Świergotek łąkowy Anthus pratensis
Świergotek polny Anthus campestris
Świerszczak Locustella naevia
Trzciniak Acrocephalus arundinaceus
Trzcinniczek Acrocephalus scirpaceus
Trznadel białogłowy Emberiza leucocephala       
Trznadel Emberiza citrinella 
Turkawka Streptopelia turtur
Wąsatka Panurus biarmicus 
Wilga Oriolus oriolus 
Włochatka Aegolius funereus
Wodniczka Acrocephalus paludicola
Wodnik Rallus aquaticus 
Wójcik Phylloscopus trochiloides
Wróbel Passer domesticus 
Zaganiacz Hippolais icterina
Zausznik Pedices nigricollis 
Zięba Fringilla coelebs 
Zimorodek Alcedo atthis
Zniczek Regulus ignicapillus
Żuraw Grus grus 

 

Ssaki (Mammalia)

Borowiaczek Nyctalus leisleri

Borowiec Nyctalus noctula

Gacek brunatny Plecotus auritus
Gronostaj Mustela erminea
Jeż wschodni - Eńnaceus concolor
Karlik malutki Pipistrellus pipistrellus
Karlik większy Pipistrellus nathusii
Koszatka Dryomys nitedula
Łasica Mustela nivalis
Mopek Barbastella barbastella
Mroczek pozłocisty Eptesicus nilssoni
Mroczek późny Eptesicus serotinus
Mroczek posrebrzony Vespertilio murinus
Nocek Brandta Myotis brandtii
Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme
Nocek Natterera Myotis nattereri
Nocek rudy Myotis daubentoni
Nocek wąsatek Myotis mystacinus
Norka europejska Mustela lutreola
Orzesznica Muscardinus avellanarius
Popielica Glis glis
Ryjówka aksamitna Sorex araneus
Ryjówka malutka Sorex minutus
Ryjówka średnia Sorex caecutiens
Ryś Lynx lynx
Rzęsorek rzeczek Neomys fodiens
Smużka Sicista betulina
Wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris
Wilk Canis lupus
Zając bielak Lepus timidus
Zębiełek białawy Crocidura leucodon
Żubr Bisn bonasus

 


 

Gatunki dziko występujących zwierząt województwa podlaskiego objętych ochroną częściową:


Skorupiaki
Rak rzeczny Astacus astacus

 

Owady
Mrówka ćmawa Formica polyctena
Mrówka rudnica Formica rufa
Trzmiel kamiennik Bombus lapidarius
Trzmiel ziemny Bombus terrestris

 

Ślimaki
Ślimak winniczek Helix pomatia

 

Ptaki
Bernikla kanadyjska Branta canadensis
Czapla siwa Ardea cinerea - z wyjątkiem osobników występujących na terenie hodowlanych stawów rybnych

Gawron Corvus frugilegus
Kormoran czarny Phalacrocorax carbo - z wyjątkiem osobników występujących na terenie hodowlanych stawów rybnych
Kruk Corvus corax
Mewa białogłowa Larus cachinans
Mewa srebrzysta Larus argentatus
Sroka Pica pica
Wrona siwa Corvus corone

 

Ssaki
Badylarka Micromys minutus
Bóbr europejski Castor fiber
Karczownik Arvicola terrestris - z wyjątkiem osodników występujących na terenie sadów, ogrodów, oraz upraw leśnych
Kret Talpa europaea - z wyjątkiem osobników występujących na terenie ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek, lotnisk,ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych i obiektów sportowych
Mysz zaroślowa Apodemus syhaticus
Mysz zielna Apodemus uralensis
Wydra Lutra lutra - z wyjątkiem osobników występujących na terenie hodowlanych stawów rybnych

 


 

Gatunki dziko występujących zwierząt województwa podlaskiego objętych ochroną częściową, z możliwością ich pozyskiwania:

 

Mrówka ćmawa Formica polyctena - pozyskiwanie części mrowisk

Mrówka rudnica Formica rufa -  pozyskiwanie części mrowisk

Ślimak winniczek Helix pomatia - pozyskiwanie osobników o rozm. muszli >3cm, w okresie od 1 do 30 maja

Trzmiel kamiennik Bombus lapidarius - pozyskiwanie wiosennych matek

Trzmiel ziemny Bombus terestris - pozyskiwanie wiosennych matek

 


 

Gatunki dziko wystepujących zwierząt dla których ustanawia się strefy ochronne ich ostoi i miejsc rozrodu:

 

Gady:

Gniewosz plamisty Coronella austriaca - cały rok do 100 m, a od 01.03-31.10 - 500 m od miejsc rozrodu i regularnego przebywania (ostoi)

Żółw błotny Emys orbicularis - cały rok 200 m, a od 1.03-30.09 - 500 m od miejsc rozrodu i regularnego przebywania (ostoi)

 

Ptaki:

Bielik Haliaeetus albicilla - cały rok 200 m, a od 1.01-31.07 - 500 m od gniazda

Bocian czarny Ciconia nigra cały rok 100 m, a 15.03-31.08 - 500 m od gniazda

Cietrzew Tetrao tetrix - tylko od 1.02-31.05 - 500 m od tokowiska

Gadożer Circaetus gallicus - cały rok 200 m, a od 1.03-30.09 - 500 m od gniazda

Głuszec Tetrao urogallus - cały rok 200 m, a od 1.02-31.05 - 500 m od tokowiska

Kania czarna Milvus migrans - cały rok 100 m, a od 1.03-31.08 - 500 m od gniazda

Kania ruda Milvus milvus - cały rok 100 m, a od 1.03-31.08 - 500 m od gniazda

Orlik grubodzioby Aquila clanga - cały rok 200 m, a od 1.03-31.08 - 500 m od gniazda

Orlik krzykliwy Aquila pomarina - cały rok 100 m, a od 1.03-31.08 - 500 m od gniazda

Orzełek Hieraaetus pennatus - cały rok 100 m, a od 1.02-31.08 - 500 m od gniazda

Orzeł przedni Aquila chrysaetos - cały rok 200 m, a od 1.01-31.07 - 500 m od gniazda

Puchacz Bubo bubo - cały rok 200 m, a od 1.01-31.07 - 500 m od gniazda

Rybołów Pandion haliaetus - cały rok 200 m, a od 1.03-31.08 - 500 m od gniazda

Sokół wędrowny Falco peregrinus - cały rok 200 m, a od 1.01-31.07 - 500 m od gniazda

Szlachar Mergus serrator - cały rok strefa obejmuje zalesioną część wyspy, gdzie gniazduje

Ślepowron Nycticorax nycticorax - cały rok strefa obejmuje kolonię lęgową

 

Ssaki:

Nietoperze - zimowiska, w których w ciągu oststnich, kolejnych 3 lat choć raz stwierdzono ponad 200 osobników, sterfa ochronna obejmuje pomieszczenia i kryjówki zajmowane przez nietoperze

Wilk Canis lupus - od 1.04-15.07 - 500 m od nory


 

Więcej informacji na temat ochrony gatunkowej zwierząt w dziale 'Ochrona środowiska'