ZIELONE WROTA

Ekologiczna produkcja roślinna

Pokrywa roślinna stanowi jeden z elementów naturalnych ekosystemów przyrodniczych. Rolnictwo wprowadzjąc do środowiska nowe gatunki roślin i sposób ich uprawy zupełnie inny od naturalnego wzrostu, może w znaczny sposób zaburzyć rytm natury. Produkcja ekologiczna ogranicza te zagrożenia.


W ekologicznej uprawie roślin bierzemy pod uwagę:

 

 

1. Uprawę roli  i ogólne zasady uprawy roli.

– głębokie spulchnianie i płytkie odwracanie;
– stosowanie agregatów w celu ograniczenia liczby przejazdów;
– dążenie do uzyskania na polach całorocznej okrywy roślinnej.

 

Uprawa roli wykonana prawidłowo stwarza warunki do optymalnego wzrostu i rozwoju roślin. Na zdrowotność roślin korzystny wpływ mają terminowo i właściwie przeprowadzone zabiegi pielęgnacyjne.


2. Gospodarkę nawozową.

Celem nawożenia w rolnictwie ekologicznym jest dostarczenie składników pokarmowych organizmom glebowym i stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju roślin. Aby poprawić żyzność i podnieść aktywność biologiczną gleby, należy przede wszystkim w odpowiednim płodozmianie uprawiać rośliny motylkowe oraz rośliny głęboko korzeniące się. Podstawowe nawozy organiczne muszą być wytworzone we własnym gospodarstwie.

 

Podstawowe nawozy w rolnictwie ekologicznym to:

- obornik;
- kompost;
- gnojówka;
- woda gnojowa;
- nawozy zielone.

 

Nawozy uzupełniające:

- nawozy mineralne: nawozy potasowe (kainit, karnalit, patentkali, sylwin, kalimagnezja, siarczan potasu;nawozy wapniowe (dolomit, kreda pojezierna, kreda łąkowa, mariel); maczka bazaltowa; maczka fosforytowa; boraks; gips; bentonit; popiół drzewny;
- nawozy organiczne: mączka z kości, krwi, rogów, pierza; mączka rybna, odpadki rzeźne, płynne i stałe odpadki z własnego gospodarstwa, makuchy, kora drewna i trociny;
- torf;
- osady z naturalnych zbiorników  wodnych; muł, minerały ilaste(perlit, wernikulit);
- preparaty na bazie: glonów morskich( Bio – algeen); podłoża z uprawy grzybów (np. Radivit); mikroelementó (np. Bio Trissol);

Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym prowadzi Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
Aktualną listę można znaleźć na stronie internetowej http://www.iung.pulawy.pl/odpady/wykaz.htm


3. Płodozmiany.
W gospodarstwie ekologicznym płodozmian utrzymuje optymalną zawartość próchnicy i żyzność gleby, zapobiega nadmiernemu rozwojowi choroby i szkodników oraz nie dopuszcza do niekontrolowanego rozwoju chwastów. Aby płodozmian spełniał swoje funkcje musi spełnić następujące warunki:

- rotacja powinna być długa (co najmniej czteroletnia);
- musi obejmowac międzyplony;
- w plonie głównym powinny znajdowac sie rośliny motylkowe.


4. Materiał siewny i dobór odmian.

Materiał siewny powinien pochodzić z gospodarstwa ekologicznego i nie może zawierać czynników chorobotwórczych i spełniać standardy. Wykaz materiału siewnego i rozmnożeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi można znaleźć na stronie internetowej:

http://www.piorin.gov.pl/akt/wykaz%20nasion.htm


5. Ograniczenie zachwaszczenia.

W rolnictwie ekologicznym ograniczenie zachwaszczenia realizowane jest poprzez działania zapobiegawcze: prowadzenie we właściwy sposób płodozmianu, czyszczenie materiału siewnego, odpowiedni dobór odmian roślin uprawnych, uprawę międzyplonów, ściółkowanie gleby, stosowanie poprawnej agrotechniki, wykonywanie zabiegów pielegnacyjnych.


6. Ochronę roślin.

Ograniczanie  wystepowania chorób u roślin i zwalczanie szkodników może przebiegać poprzez stosowanie zasad z punktu 5. Jeżeli zastosowanie powyższych zasad nie przynosi efektu to można wtedy wykorzystać biologiczne środki ochrony roślin dopuszczone do stosowania w rolnictwie ekologicznym lub można też sporządzić samodzielnie preparaty grzybobójcze i owadobójcze. Wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie
ekologicznym prowadzi Instytut Ochrony Roślin  w Poznaniu dostepne na stronie
http://www.ior.poznan.pl/Organizacja/wykaz-eko.htm