ZIELONE WROTA

Centrum Wyszkolenia Żeglarskiego

15-662 Białystok, ul. Stroma 33 , tel. 85 661-00-19 , e-mail: solarissport1@wp.pl, www.solarissail.xx.pl


Centrum Wyszkolenia Żeglarskiego funkcjonuje od 1992r.

Obozy żeglarskie zawsze organizowaliśmy w naszym regionie i jesteśmy z nim na stałe związani i organizacyjnie i sentymentalnie.

Przez 15 lat przeszkoliliśmy ponad 1000 osób dzieci, młodzieży i dorosłych. Uczestnicy naszych obozów pochodzą głównie z Podlasia ale gościliśmy też u nas turystów z odległych stron Polski oraz z zagranicy. Żeglarze po ukończeniu szkolenia na naszych obozach w większości wracają do nas zauroczeni pięknem puszczy augustowskiej i jeziorem Serwy. W Serwach stacjonujemy w zaprzyjaźnionym Ośrodku PRO Serwy, gdzie organizowane są także inne formy aktywnej turystyki jak rowery i kajaki. Nasze obozy to nie tylko nauka żeglowania.

Doświadczona kadra instruktorów żeglarstwa i ratowników przekazuje młodzieży wspaniały sposób na współżycie z otaczającą nas przyrodą ze szczególnym uwzględnieniem zasad ekologicznych.

Na nasze obozy zapraszamy
wszystkich od lat 12 do...100 zapewniając niezapomnianą przygodę, przejrzystą wodę, ogniska przy szantach i śpiew wiatru na wantach...