ZIELONE WROTA

rezerwat STARA DĘBINA

Zachowanie w Puszczy Knyszyńskiej starodrzewiu dębowego z udziałem potężnych dębów bezszypułkowych i sosen zwyczajnych.


Powierzchnia (ha): 33,68

 

Rok utworzenia: 1987

 

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MOŚiZN z 29.12.1987 r. (M.P. z 1988 r. Nr 5, poz. 47)

Cel ochrony:


Zachowanie w Puszczy Knyszyńskiej starodrzewiu dębowego z udziałem dębu bezszypułkowego

Opis:


Typ rezerwatu: leśny.
Położony jest w północnej części Puszczy Knyszyńskiej na terenie Nadleśnictwa Supraśl w obrębie Sokółka; 2,5 km na wschód od wsi Lipina. Dojazd autobusem PKS- do wsi Lipina, dalej drogą gruntową w kierunku południowym do lasu, a następnie brzegiem lasu w kierunku wschodnim. Celem rezerwatu jest ochrona starodrzewu dębowego z udziałem dębu bezszypułkowego, występującego tu na północnej granicy swojego zasięgu. ­ Teren rezerwatu jest równy, płaski, wzniesiony 195 m n.p.m. Dąb bezszypułkowy jest tu głównym składnikiem drzewostanu obok dębu szypułkowego. Najbardziej dorodne egzempiarze osiągają w wieku 120 -130 lat pierśnicę 60 cm i wysokość 32 m. Oprócz obu gatunków dębu w drzewostanie występuje świerk, grab, rzadziej lipa, sporadycznie klon, brzoza brodawkowata, wiąz górski (brzost) i osika. Oba dęby wykazują dohre odnowienie naturalne występując licznie w podszycie i tworząc bogate naloty. Występują też stare dorodne świcrki o pierśnieach dochodzących do 96 em i wysokości 32 m oraz bardzo stare, pomnikowe sosny. Najgrubsza z nich ma pierśnicę 129 cm, a wysokość 27 m i należy do najgrubszych sosen w kraju. Oprócz nicj występuje kilka innych bardzo okazałych o pierśnicach: 100, 99, 96, 92 cm i wysokościach dochodzących do 31 m. W warstwie krzewów dominuje leszczyna, a w niewielkiej domieszce występują: wiciokrzew suchodrzew, trzmielina brodawkowata i kruszyna. Las reprezentuje zespół grądu miodownikowego ~'l9clitti-Carpincurm. Odznacza się on obecuością w runie gatunków ciepłolubnych, a wśród nich kilku charakterystycznych dla świetlistej dąbrovw. jak miodownik melisowaty Mclitti.s meli.ssophyllum, turzyca pagórkowa, kokoryczka wonna Polygonatum odoratum oraz 5 gatunków podlegających ochronie prawnej: wawrzynek wilczełyko Daphne mezereurn, lilia złotogłów Lilium martagon, groszek wschodniokarpacki Latlrrrus laevigatus. orlik pospolity Aguilcgia vulgari.o i widłak jałowcowaty Lycopodium annotirtum. Obok osobliwości, jaką stanowi dąb bezszypułkowy, drzewostan rezerwatu jest jednym z hardzo już niewielu zachowanych fragmentów starodrzewu dębowego.

 

Gmina, do której należy obiekt:
Szudziałowo