ZIELONE WROTA

rezerwat ŁOKIEĆ

Zachowanie w stanie naturalnym torfowisk niskich i wysokich wraz z otaczającymi zbiorowiskami leśnymi naturalnego pochodzenia, charakterystycznych dla Puszczy Kurpiowskiej.


Powierzchnia (ha): 139,50

Rok utworzenia: 1989

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MOŚiZN z 03.03.1989 r. (M.P. z Nr 9, poz. 77)

Cel ochrony:
Zachowanie w stanie naturalnym torfowisk niskich i wysokich wraz z otaczającymi zbiorowiskami leśnymi naturalnego pochodzenia, charakterystycznych dla Puszczy Kurpiowskiej.

Opis:
Typ rezerwatu: leśny

Dominującym zbiorowiskiem leśnym jest bór trzęślicowy rosnący na wilgotnych glebach. Występuje w nim sosna z domieszką brzozy brodawkowej, brzozy omszonej i świerka. W runie dominują borówki czarne z domieszką innych gatunków tych krzewinek, a także trzęślicy modrej, turzycy pospolitej i mchów torfowców. W południowej części rezerwatu znajdują się wydmowe pagórki zajęte przez bór brusznicowy, głównie z drzewostanem sosnowym. W najniższych obniżeniach terenu, występują torfowiska a przy nich bory bagienne. Drzewostan w nich stanowi sosna niewielkich rozmiarów, która na siedliskach tych roślnie bardzo wolno. Spotyka się tu nawet 200 letnie drzewa. W runie obok borówek występuje powszechnie bagno zwyczajne.

 

Gmina, do której należy obiekt:
Zbójna

Mapa i położenie obiektu: