ZIELONE WROTA

rezerwat KARCZMISKO

Rezerwat leśny chroniący naturalny, dobrze zachowany fragment Puszczy Knyszyńskiej. Obejmuje bór mieszany sosnowo-świerkowy z ponad 150-letnimi drzewami oraz rzadkimi gatunkami roślin np. lilia złotogłów, arnika górska.


Powierzchnia (ha): 16,57

 

Rok utworzenia: 1971

 

Powstały na podstawie aktu:
Zarządzenie MLiPD z 10.12.1971 (M.P. z 1972 r. Nr 5, poz. 33)

 

Cel ochrony:
Zachowanie w naturalnym stanie zbiorowisk leśnych typu boru mieszanego sosnowo - świerkowego charakterystycznego dla Puszczy Knyszyńskiej.

 

Opis:
Typ rezerwatu: leśny.
Położony jest w północno - zachodniej częsci Puszczy Knyszyńskiej, na terenie Obrębu Knyszyn Nadleśnictwa Dojlidy, w odległości 2 km od wsi Przewalanka i 4 km na północ od wsi Rybnik. Obejmuje zachodnią część oddziałów 120 i 144. Dojazd autobusem PKS z Białegostoku do przystanku Kopisk na trasie Białystok - Augustów - 0,5 km na południe od rezerwatu.

Celem rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie fragmentu Puszczy Knyszyńskiej o naturalnym charakterze.

Teren rezerwatu jest lekko sfalowany , wzniesiony średnio 150 n.p.m. Około 80 % powierzchni rezerwatu zajmują gleby brunatno bielicowane, wytworzone z piasków słabo gliniastych drobnoziarnistych z domieszką żwiru. W północnej części na około 20 % powierzchni występują gleby brunatne wyługowane wytworzone z piasków słabogliniastych drobnoziarnistych. W środkowej części rezerwatu w zagłębieniu zajmującym około 0,2 ha jest gleba glejowa wytworzona z piasków gliniastych pylastych. Na terenie całego rezerwatu występuje trzcinnikowo-świerkowy bór mieszany Calamagrostito-Piceetum. W drzewostanie głównym gatunkiem jest sosna. Liczny jest też świerk. Niewielką domieszkę stanowią: brzoza brodawkowata , osika i rzadko dąb szypółkowy. Sosna w oddziale 120 osiąga wiek 180 lat i znaczne wymiary: średnica pnia 71 cm, wysokość 31 m i masę drewna ponad 5 m3. W odziale 144 wiek wiek sosny wynosi 150 lat, a maksymalne wymiary jak w oddziale 120. W warstwie krzewów występują: jarzębina, leszczyna, kruszyna, rzadziej wierzba iwa. W warstwie runa głównymi składnikami są: trzcinnik leśny Calamagrostis arundinacea, szczawik zajęczy Oxaliks acetosella, borówka czarna Vaccinium myrtillus, dość licznie wastępuje też konwalijka dwulistna Majanthemum bifolium, malina kamionka Rebus saxatilis, malina właściwa R. ideus, konwalia majowa Convalia maialis, siódmaczak lesny Trientalis europaea i inne. Spotyka się tu też gatunki podlegające ochronie prawnej: Tajęża jednostrona Goodyera reoens, lilia złotogłów Lilium martagon, arnika górska Arnica montana, wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum, orlik pospolity Aguilegia vulgaris oraz widłaki: jałowcowaty Lycopodium annotium i goździsty L. clavatum. W warstwie mchów występują głównie rokitnik pospolity Entodon schreberi i merzyk pokrewny Mnium affine.

 

Gmina, do której należy obiekt:
Czarna Białostocka