ZIELONE WROTA

Spływ Czarną Hańczą i Kanałem Augustowskim

SZLAK KAJAKOWY


CZARNA HAŃCZA I KANAŁ AUGUSTOWSKI
Gawrych Ruda-Ujście do Kanału Augustowskiego i Netty do Biebrzy
136,5 km
Trasa niezbyt trudna, bardzo malownicza. Jeden z najbardziej znanych szlaków kajakowych Polski. Łączy jeziora Hańcza i Wigry z Kanałem Augustowskim. Biegnie przez teren Puszczy Augustowskiej i przechodzi przez Wigierski Park Narodowy. Atrakcją jest też płynięcie Kanałem Augustowskim z licznymi śluzami.