Flora Biebrzańskiego Parku Narodowego  1. Wyświetl wszystkie gatunki z rodziny:
  1. Wyszukaj gatunek wg:

  1. Wyświetl wszystkie gatunki z podziałem na rodziny
  2. Wyświetl gatunki chronione:
  1. Wyświetl wszystkie gatunki storczykowatych

Przedstawiona lista gatunków roślin naczyniowych - Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz najbliższych jego okolic (oparta o dane literaturowe oraz dane z badań własnych autora), liczy 1013 taksony.

* Więcej informacji - także o rozmieszczeniu i liczebności - można znaleźć w pracy:
Werpachowski C., 2000. Lista roślin naczyniowych Kotliny Biebrzańskiej ze szczególnym uwzględnieniem Biebrzańskiego Parku Narodowego (List of vascular plants of the Biebrza Valley with particular emphasis on those present in the Biebrza National Park). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 19.4: 19-52.

Wymienione gatunki należą do 117 rodzin. Najbogatszymi w gatunki rodzinami są: Asteraceae - 139 gatunków (w tym 41 z rodzaju Taraxacum), Poaceae - 77, Cyperaceae - 63, Rosaceae - 53, Fabaceae - 48, Brassicaceae - 45, Scrophulariaceae - 41, Caryophyllaceae - 39, Lamiaceae - 38, Ranunculaceae - 35, Apiaceae - 29, Polygonaceae - 24, Salicaceae - 20, Orchidaceae -20, Boraginaceae - 16, Liliaceae - 14, Chenopodiaceae, Violaceae - 11, Rubiaceae i Juncaceae - 10.

Copyright (c) by Cezary Werpachowski
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the author.
opracowanie techniczne bazy: Wojciech Kruszyński