FUNDUSZE W POLSCE

BAZA DANYCH PROJEKTÓW PROEKOLOGICZNYCH

Baza EkoProjekty.info gromadzi opisy projektów zrealizowanych dzięki pomocy Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z całego kraju. Prezentowane są działania dofinansowane przez Wojewódzkie, Powiatowe oraz Miejskie/Gminne Fundusze Ochrony Środowiska.


Prezentowane opisy i rezultaty zakończonych projektów mogą być wykorzystane przez inne organizacje i instytucje planujące podobne przedsięwzięcia, a istniejące materiały i wydane publikacje mogą oszczędzić nakłady konieczne do organizacji nowych, zbieżnych tematycznie projektów, szczególnie w sytuacji gdy środków pochodzących z krajowych funduszy zawsze jest za mało w stosunku do potrzeb.


Informacje o projektach zostały uporządkowane w działach, w podziale ze względu na rodzaj działań:Z każdego działu można wybrać projekty w ze względu na tematykę:

  • odpady,
  • energia,
  • sztuka,
  • przyroda,
  • woda,
  • współpraca,
  • klimat,
  • transport.

Interesujący nas projekt można również wyszukać poprzez podanie słowa kluczowego - wybrane zostaną wszystkie projekty w których podane słowo pojawia się w tytule i opisie działań.


Wyszukiwanie można zawęzić do obszaru wybranego województwa.