REGION_old -> Twórczość ludowa -> rękodzieło

Tkanina dwuosnowowa

Tkaniny wełniane, podwójne zwane dwuosnowowymi wykonywane były dla kościołów oraz dworów. Służyły do przykrywania stołów, łóżek, wykonywane były jako ścienne dekoracje, wnoszono jako wiano do małżeństwa. Główne wzory i motywy na tych tkaninach to: gwiazdy, listki, sceny z życia wsi.


Największy rozwój tkactwa na Białostocczyźnie i Suwalszczyźnie, gdzie tradycje przeniknęły z Prus Wschodnich, przypadł na koniec XIX wieku. Tkactwo dwuosnowowe ponownie zostało upowszechnione na tych terenach w latach 30. ubiegłego wieku. Stało się tak dzięki staraniom profesor Akademii Sztuk Pięknych E. Plutyńskiej. Nakłaniała ona tkaczki do tworzenia własnych kompozycji.

 

Tkanina składa się z 2 pojedynczych, o przeciwstawnych kolorach warstw, połączonych wzorami oraz na brzegach. Wykonana jest z naturalnej przędzy wełnianej. Na warsztacie tkackim, tkaczka używając drewnianej listewki tzw. prądka, wydobywa na wierzch nici dolnej osnowy, równocześnie przeciągając w dół nitki górnej warstwy. W ten sposób uzyskiwany jest wzór o jednakowym kształcie, ale o różnych kolorach.

 

Pokaz tkactwa zobaczyć można między innymi na Szlaku Rękodzieła Ludowego, w pracowniach tkackich:

 

1. Teresa Pryzmont , Wasilówka (kol.), tel. 085 7216364
2. Alicja Kochanowska, Janów, ul. Nadrzeczna, tel. 085 7216036
3. Filomena Krupowicz, Janów, ul. Sokólska, tel. 085 7216128
4. Ludgarda Sieńko, Janów, ul. Sokólska,  tel. 085 7216174,
5. Helena Malewicka, Nowokolno, tel. 085 7216062

 

więcej: www.rokis.suwalki.pl/ckl/dywany_2004.htm
http://ettc.uwb.edu.pl/strony/bialystok/tkanina/index.html
Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"