EDUKACJA EKOLOGICZNA -> Bibliografia, materiały edukacyjne

Mapa turystyczna "Puszcza Białowieska"

Mapa turystyczna „Puszcza Białowieska” to najnowsza publikacja kartograficzna opracowana przez Agencją "TD" Wydawnictwo Turystyczne. Obejmuje ona swym zasięgiem całą polską część Puszczy Białowieskiej oraz znaczny fragment części Białoruskiej. Mapa w skali 1:50 000.


PUSZCZA BIAŁOWIESKA
The Białoweża Forest. Das Białowieża Urwald.
Mapa turystyczna 1:50 000
 
Autorzy: Tomasz Darmochwał
WYDANIE I
Format: B1
Dodatkowo: Plan Białowieży.


Rewers: informacje krajoznawcze i praktyczne w języku polskim i angielskim.

 

Zasięg: od Zalewu Siemianówka na północy do Wojnówki i Starzyny na południu, od linii Narew-Wojnówka do linii Tuszemla-Chojnik na wschodzie, duży fragment białoruskiej części Puszczy Białowieskiej, m.in.: Kamieniuki, Lackije, Soedziba Dziadka Mroza.

 

                                               

 

W treści mapy umieszczono wszystkie szlaki piesze, rowerowe, konne i kajakowe, a także ścieżki przyrodnicze i dydaktyczne znajdujące się w regionie oraz szlaki transgraniczne. Oznaczono również obiekty przyrodnicze, zabytki, bazę noclegową, numerację i kategorie dróg oraz ciekawostki krajoznawcze.

Na rewersie mapy umieszczono informator krajoznawczy i przyrodniczy oraz przydatne adresy informacji turystycznej, wybranej bazy noclegowej i placówek kulturalnych. Całość zaopatrzono w efektowną okładkę, charakterystyczną dla serii map popularyzujących unikatowe tereny północno-wschodniej Polski.

 

 
Zielone Wrota 2006-2019 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"