EDUKACJA EKOLOGICZNA -> Konkursy, wystawy, szkolenia

Konkurs Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym

Biebrzański Park Narodowy zaprasza do wzięcia udziału w XIV edycji Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym.


Głównym celem Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Biebrzańskim Parku Narodowym jest podniesienie poziomu wiedzy o Parku (jego przyrodzie, kulturze, tradycji, formach ochrony, zagrożeniach itd.) oraz budzenie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych gimnazjalistów z województw: podlaskiego i dolnośląskiego. Podobnie jak w minionym roku za uzyskanie tytułu laureata w Konkursie, uczestnik otrzymuje 5 pkt na świadectwie gimnazjalnym – zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Nr 16/08 Podlaskiego Kuratora Oświaty.
Szkoły przystępujące do Konkursu prosimy o przeprowadzenie eliminacji szkolnych i wytypowanie trzech najlepszych uczniów, którzy wezmą udział w Finale Konkursu. Sprawozdania z eliminacji szkolnych prosimy nadsyłać do 15 maja br. na adres: Biebrzański Park Narodowy, Osowiec - Twierdza 8, 19 - 110 Goniądz, z dopiskiem: „Konkurs Wiedzy o BPN”.
Finał Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy o BPN odbędzie się 6 czerwca 2008r. (piątek) w Centrum Edukacji i Zarządzania w Osowcu - Twierdzy o godzinie 9.00.
 
 
Patronat honorowy:
Marszałka Województwa Podlaskiego
Podlaskiego Kuratora Oświaty
Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

 

Kontakt:
Katarzyna Nowicka (Biebrzański Park Narodowy)

tel. 085- 738 30 10
Zielone Wrota 2006-2018 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"