OCHRONA ŚRODOWISKA -> Producenci urządzeń i technologii

Przydomowe oczyszczalnie ścieków Purflo

Purflo


Charakterystyka: metoda oczyszczania – typ oczyszczalni: system drenażowy i tlenowy z napowietrzaniem;

Elementy składowe oczyszczalni: osadnik wstępny, studzienki, drenaż, geowłóknina, osadnik, dodatkowo: nadbudowy.


Parametry techniczne: stopień redukcji zanieczyszczeń: 95%; przepustowość: 0.3-63 m³/doba, równoważna liczba mieszkańców [RLM]: 1-420, zapotrzebowanie terenu: ~60 m².

 

Gwarancja: 10 lat.

Producent: Purflo (Francja)

 

TECHNEAU POLSKA jest jedynym dystrybutorem produktów APC-PURFLO na Polskę
APC-PURFLO oferuje pełną gamę urządzeń francuskiej firmy APC-PURFLO do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych w miejscu ich powstawania. Do wyboru 3 warianty instalacyjne: z drenażem rozsączającym, ze złożem biologicznym lub z osadem czynnym.

 

 

Dystrybutor:

TECHNEAU POLSKA Sp. z o.o.
91-756 Łódź
ul. Górnicza 18-36
tel. 042-640 68 13, fax 042-616 43 56
www.techneau.com.pl
biuro@techneau.com.pl
Zielone Wrota 2006-2018 © Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju "AGRO-GROUP"